Търговска Лига получи сертификат за инвестиция клас „А“ за ,Мама и Аз’ Плевен

Търговска Лига – Глобален Аптечен Център получи сертификат за инвестиция клас „А“ за ,Мама и Аз’ – новото болнично крило на високотехнологичната ,Сърце и Мозък’ в Плевен. Като изпълнителна агенция към Министерство на иновациите и растежа, Българската агенция за инвестиции (БАИ) удостоява с документа най-значимите проекти в България.

Освен отделения по педиатрия и неонатология, включително интензивен педиатричен сектор, новият корпус на болницата (с над 200 легла) включва и отделения по урология, гастроентерология, ревматология, хемодиализа, ендокринология както и приемни кабинети.