За нас

Търговска Лига – Глобален Аптечен Център АД е безспорен лидер в областта на здравеопазването в България и на Балканите. Ние разширяваме дейността си в Европа и се изявяваме като амбициозен европейски застраховател със стабилни перспективи за растеж. Нито една друга компания не може да конкурира размера, интегритета, скоростта на развитие или комплексността на експертизата, които Търговска Лига е постигнала чрез уникалната си комбинация от услуги, продажби, комуникация в здравеопазването и глобална дистрибуция, застрахователни решения и продукти. Хронологично, основните етапи на нашия растеж и капацитет, може да видите в Корпоративна история. В светлината на нашия дълъг път на непрекъснат растеж и непоколебими постижения може би не е изненадващо, че на никой от европейските конкуренти на Търговска Лига не са били поверени толкова много успешни пазарни проучвания и медицински технологични изследвания и информационни кръгове, договори за промоция на продукти и маркетинг от мултинационални фармацевтични компании, масово известни като Голямата Фарма.

 

Търговска Лига е била, или в момента е лидер в няколко терапевтични области, като сърдечносъдови заболявания, дихателни заболявания, заболявания на централната нервна система, онкология и диабет. Нашият рекорд може да се използва като модел за възстановяване на икономическия растеж в условията на световна икономическа криза и по време на най-дълбоката депресия в българската икономическа история срещу бюрокрацията. Търговска Лига показа и ще продължи да показва как да превърнем здравеопазването от бреме за данъкоплатците в модерна индустрия във времето на цифровата революция.

 

Една от известните причини, поради които Търговска Лига е лидер в областта на продажбата на лекарства, е, че нашият бизнес и стабилен модел на веригата за доставки непрекъснато се развива. Търговска Лига е особено отзивчива към иновациите и промените в приложимото законодателство. Тя работи в съответствие с насоките на ISO и прилага стандарта GDP (добра дистрибуторска практика) от средата на 90-те години на миналия век.

 

Търговска Лига е призната за единствения български участник и старши член на Световния икономически форум, Давос, Швейцария (вече над 15 години) и присъства като пример за успех на Балканите в много международни публикации и бизнес класации (щракнете тук).

История на компанията
Нашият бизнес модел
Познания за индустрията
Корпоративно управление