Нашите ресурси и възможности

Търговска лига управлява значителна организация от активи и инфраструктура в цялата страна, които са уникални в бранша и отличават компанията от нейните конкуренти. В исторически план дружеството е известно като вратата към пазара на нови фармацевтични продукти и медицинско оборудване в региона. Опитът, натрупан заедно с пазарните проучвания и разузнаване в рамките на многобройните партньорства в областта на промоцията, прогнозирането на здравното осигуряване, маркетинга, регулаторните въпроси, дистрибуцията и търговията на едро, е един от най-големите ни нематериални активи.

Възможности

Използваме ресурсите си, кодифицираме рутинни действия и процедури, вграждайки способности, които надхвърлят общите бизнес практики, като същевременно развиваме уменията на нашите талантливи служители. Търговска лига е далеч напред в управлението на финансовия риск в сравнение с основните ни колеги в региона.

 

През годините Търговска лига е призната за своя превъзходен дистрибуторски и логистичен капацитет, ИТ възможности, както и за опита си в изграждането на търговски марки. Това оказва важно влияние върху количеството на нейните големи продажби по договори, като например държавни търгове, и върху финансовите резултати. Фактът, че Търговска лига е била толкова успешна в близкото минало, е добра индикация, че тя ще бъде успешна и в бъдеще, особено в производството и навлизането на пазара на нови биотехнологични и персонализирани лекарства.

 

Като най-голямата компания от този тип в България, Търговска лига следва мисията на бранша чрез силни кампании за застъпничество за реформи и връзки с обществеността, както и чрез популярни публични събития. Гъвкавостта и широкият ни обхват ни правят най-модерния и най-често избиран стратегически партньор в областта на поверителните пазарни проучвания и разузнаване, както и в областта на маркетинга на патентно защитени лекарства в Централна и Източна Европа.

 

 

Търговска лига притежава висши и много отличителни компетенции и опит, като същевременно превъзхожда конкурентите си чрез:

 

  • Превъзходна ефективност
  • Високо качество
  • Най-добри в класа си иновации
  • Модерно обслужване на клиентите и отзивчивост
  • Бързина и гъвкавост спрямо променящите се условия
  • Проницателен и неустоим капацитет за застъпничество и лобиране
  • Ненадмината корпоративна култура на изпълнение и целева ориентация

 

За пациенти и потребители

Чрез своята несравнима маркетингова стратегия и ноу-хау Търговска лига представи на българските пациенти редица нови методи за лечение на хипертония, диабет, ХОББ, заболявания на ЦНС, множествена склероза, псориазис, белодробна хипертония, хиперфосфатемия при пациенти с краен стадий на бъбречна недостатъчност, ревматоиден артрит и много други масови и непосрещнати сирашки заболявания.

Ресурси

Имаме силна репутация на иновативна и компетентна компания със забележителна позиция по актуални въпроси в българското здравеопазване, което ни е спечелило високо признание от медицинските специалисти и обществеността. Днес Търговска лига е лидер в модерността и динамиката на пазара, определящ бъдещето на сектора.

 

Ние следваме присъщия ни порив да се стремим да получим и запазим конкурентно предимство чрез нови продукти и услуги, като непрекъснато насърчаваме неговата интеграция. Утвърдено е лидерството ни по отношение на застъпничеството за облекчения при насочването на фармацевтичните продукти към национални мерки за ограничаване на разходите. Допълнителна подкрепа на това непрекъснато лидерство осигуряват популяризирането и продажбите на нови фармацевтични продукти и комуникацията в областта на здравеопазването, които се основават на ориентирана към бъдещето корпоративна култура, непозната в нашия географски район: решителна, прогресивна и ефективна.

 

Заедно с Чайкафарма, Търговска лига разполага с повече от 140 висококвалифицирани медицински представители в цяла България, които са изградили отлични отношения с медицинските специалисти, регулаторните органи (Регионалните центрове по здравеопазване към Министерството на здравеопазването) и общностите като цяло.

 

Тези взаимоотношения с медицинската общност се укрепват от събитията, организирани от Търговска лига, като симпозиуми, конференции, роуд шоута, Национални кардиологични дни и др. Тези конференции и срещи винаги са се радвали на широка посещаемост, превръщайки се в незабравими дискусии и забележителни моменти, споделени от много запалени здравни специалисти и водени от изтъкнати експерти и професори по медицина от цял свят.

 

Търговска лига запазва лоялна клиентска база, управлява най-сложната система за управление на взаимоотношенията с клиенти и партньори в страната, базирана на персонализирана платформа SAP R/3. Достигаме до повече от 3000 аптеки, 350 болници, университетски центрове и амбулаторни поликлиники.