Модерната концепция за трансформация на сектора е в сила както никога досега – с исторически преглед: юни 2019 г.

Валидно „както никога досега“ в ерата на цифровата революция и бързо застаряващото и нарастващо население не се нуждае от обяснение. Необходимата реформа не е дошла и скоро няма да дойде само от държавните регулатори: всички заинтересовани страни (лекари, медицински сестри, пациенти, администратори и предприемачи) и най-вече пазарът изработват решения на въпросите и проблемите от нулата.

 

***

 

Във времената на бурни промени след историческите събития от 1989 г. в посткомунистическа България се очертават като преобладаващи три типа хора и институции – „старите комунистически пари и власт“, често легитимирани чрез корумпирана приватизация; „пари и власт от чужбина“ – не непременно от Запада. И тогава имаше малцина самостоятелни предприемачи като Каменов: европейски възпитаници и нестандартни мислители, които успяха, като използваха визията и уменията си. Той е разпознал и отговорил на неудовлетворените нужди на променящото се общество и Търговска Лига изгради устойчив бизнес модел.

 

В годините на страдаща икономика в началото на 90-те години на миналия век много хора потърсиха по-добър живот в чужбина, други се бореха да поемат контрола върху живота си и бъдещето на страната, предприеха действия и отвориха бизнес предприятия. Поради различни видове натиск много малко от тези предприятия оцеляха до днес, 28 години по-късно, а още по-малко са с достатъчно голям размер или ниво на експертиза, за да се конкурират с европейските големи предприятия.

 

Това е нашата история, историята на това как Търговска Лига е основана благодарение на визията и упоритата работа на един човек и как с помощта на много талантливи хора се е превърнала в конкурентоспособна компания на световно ниво. Това е и историята на една страна, нейното историческо наследство, здравето на народа ѝ и всеобщата борба за по-добър живот и по-добро здраве. Търговска Лига в частност никога не е приватизирала държавни аптеки, заводи или болница. Днес Търговска Лига е най-значимото предприятие с българска собственост в областта на здравеопазването – осигурява качествено здравеопазване за милиони хора на европейските Балкани, първокласни глобални доставки и услуги за своите партньори и предлага кариера на хиляди талантливи специалисти.

 

***

 

В този контекст въвеждането на програмата за отпускане на лекарства „Грижа за теб“ и услугата ФармаТел на Образцови Аптеки през 1998-1999 г. представлява напреднал модернизъм и ключова експертна помощ за здравната реформа. Грижа за теб на Търговска Лига осигурява механизъм за подобряване на терапевтичните резултати, за постигане на по-добър контрол на разходите и е първият източноевропейски PBM (pharmacy benefit management) в български условия, който е разработен в тясно сътрудничество с Merck-Medco, NJ. Заедно с ФармаТел, първата по рода си в Европа услуга за доставка по домовете, Търговска Лига всъщност още в края на 90-те години е изградила комплексни възможности и огромна база данни, организирани за постигане на икономии на разходи, по-добър достъп и качествени резултати. Целият фокус беше насочен към стабилността на каналите за доставка и дистрибуция на лекарства. За един водещ дистрибутор беше от решаващо значение да осигури достъпност, безопасност и терапевтични резултати, особено във времена на дълбока финансова криза.

 

Автоматизацията на обработката на инвентара, денонощната доставка, пускането в експлоатация и поддържането на мощен изчислителен капацитет, набирането и задържането на таланти и тривиалното синхронизиране на огромния специализиран транспортен парк и логистиката бяха следващите стъпки на управленско съвършенство и значителни организационни иновации чрез адаптиране на различни модели. Различни цифрови и телездравни или телемедицински решения бяха въведени още с откриването на първата специализирана болница на Българския кардиологичен институт (щракнете тук) през 2007 г.

 

Управлението на финансовия риск и способността за успешно разрешаване на различни конфликти са от решаващо значение за бизнеса, особено в страна като България, измъчвана от хронична финансова и структурна криза, особено в здравеопазването, която никога не свършва, широко разпространена корупция и недалновидна политика.

 

Най-често срещаната дилема в оперативното управление беше поддържането на постоянни доставки на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства, като същевременно се дава възможност на компанията да оцелее, когато е изправена пред растящо, непредсказуемо и недофинансирано търсене. В тази среда повечето български дистрибутори отчетоха загуба за 2009 г. Търговска Лига обаче отчете печалба преди данъци. В областта на ваксините, например, Търговска Лига беше ненадминат лидер в продължение на много години.

 

Подсектор „Здравеопазване“ на фармацевтичната търговия на едро и дистрибуция исторически е бил погрешно възприеман в европейския и дори в световния обществен дискурс. Тонът за това незаслужено принизяване на търговията с лекарства дойде от редица световни и местни политици, израснали по времето на егоизма и изолацията или в Източна Европа, особено по времето на социалистическата централизирана командна икономика.  Търговската Лига се издигна над този тесногръд подход и сега е глобален играч в доставката на маркови фармацевтични продукти.

 

***

 

Капиталоемкият и инвестиционно зависим отрасъл на фармацевтичната дистрибуция е понесъл много големи удари от реални финансови кризи или субективно погрешни решения в Европа и другаде. Теоретично нецикличният бизнес в сектора е стабилен в дългосрочен план, при условие че участниците балансират желанието си за растеж с въздържане от поемане на необосновани рискове. От въвеждането на българската система за реимбурсиране през 2000 г. до юни 2009 г. дистрибуторските компании бяха тези, които преговаряха с НЗОК от името на производителите, за да осигурят и гарантират цялостното снабдяване с лекарства и универсалния достъп до тях чрез отпускане в аптеките. Тази схема функционираше сравнително добре в продължение на повече от седем години, тъй като основно дистрибуторите, и в по-малка степен производителите, носеха финансовата тежест от различните плащания на фонда и гарантираха, че всички лекарства са постоянно в наличност в аптеките. Дистрибуторите успяваха да поддържат добър баланс в събирането на пари от аптеките на дребно и от здравната каса чрез гъвкава система от банкови кредити, като използваха собствения си резервен капитал и търговските отстъпки от производителите. През периода 1994-2007 г. Търговска Лига управлява 23 регионални склада в цяла България, както и над 50 консигнационни склада в София на водещи световни производители. Постигнатият рекорд от 3500 доставки в рамките на 24 часа все още остава недостижим за конкурентите.

 

***

 

Присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. и реформата на данъчната система накараха повечето производители да създадат свои собствени дъщерни дружества за дистрибуция. Пазарът на едро изпадна в депресия и беше широко разпръснат. Вносът на фармацевтични продукти беше отделен от логистичната функция на местната дистрибуция.

 

Търговска Лига, най-големият безвъзмезден кредитор на държавните болници, преоцени рисковете в новата среда, консолидира капиталовата си позиция и пренасочи инвестициите си в изграждането на Българския кардиологичен институт: 9 модерни специализирани болници с 3 големи центъра за клинични постижения – всички извън столицата София – и 12 медико-диагностични поликлиники. Безкрайният поток от пациенти от периферията и селските райони, които пътуваха на дълги разстояния, търсейки специализирана помощ, престана. Достъпът до животоспасяващи грижи се превърна в масова привилегия. Фокусът на нашата дистрибуторска организация се приспособи към предоставянето на ефективни медицински и научни комуникации и услуги за проучване на пазара в областта на здравеопазването. Пренебрегвайки различните неуспешни опити на корумпирани политически групировки, които променяха правилата всяка следваща нощ – до 2010 г. всички те бяха в миналото – за отклоняване на Търговската Лига, ние устояхме на курса на модерността и запазихме огромния си организационен експертен и логистичен капацитет, за да се превърнем в първи партньор за проникване на пазара.

 

С под 4% от реалния БВП разходи за здравеопазване, всичко на всичко България е на последно – 27-мо – място в Европейския съюз и остава страната с най-бедното и нездраво население в Европа.

 

***

 

Търговска лига е първият български дистрибутор, който въвежда Добрите дистрибуторски практики в страната – през 1996 г., преди да бъде приета първата наредба – и затова компанията става първият източноевропейски член на GIRP. Ние изградихме жизненоважната връзка между производителите, аптеките и пациентите, следвайки принципите на споделената отговорност за качеството и безопасността на медицинските продукти и широката достъпност на тези продукти.

 

Изискванията за дистрибуция на лекарствени продукти съгласно този стандарт включват: регистрация и проследяване на всяка пратка и партида за отделна опаковка; денонощен режим на дистрибуция на лекарствата до аптеките; възможност за съхранение и транспортиране на лекарства, които изискват специално съхранение и обработка; поддържане на задълбочена информация за качеството и изискванията за съхранение на лекарствата; информиране на Изпълнителната агенция по лекарствата за всички продажби и клиенти; прилагане на стандартни оперативни процедури; осигуряване на система за безопасност, която да позволява изтегляне на лекарствата при необходимост; възможност за маркиране на опаковките на лекарствата с отличителни бележки съгласно изискванията на НЗОК; и много други.

 

Бързината и качеството на дистрибуцията винаги са пряко свързани с достъпността и безопасността на лекарствата, което гарантира терапевтичните резултати. Ето защо през 1998 г. Търговска Лига въвежда първата напълно автоматизирана система за комисиониране на поръчките и организира огромен (по българските стандарти) автопарк от над 700 коли и камиони за доставка. Млади специалисти от почти всички области, навсякъде в страната, получиха обучение в една голяма, много опитна и прогресивна организация. Полученият израз „Университет на Търговската лига“ отразява това мащабно обучение. Понастоящем хората, наети и обучени в компанията, могат да бъдат намерени във всяка една компания от бранша на дистрибуцията, маркетинга и промоцията на фармацевтични продукти.

 

С безупречен опит и солидни успехи Търговска Лига е основен партньор на Голямата Фарма в областта на съвременните пазарни проучвания и предпочитан дистрибутор на Балканите за осъществяване на кампании за навлизане на патентовани продукти на пазара. Кампаниите за повишаване на осведомеността, насочени към световните медицински общности и публичните фондове, са друг показател за признат опит. Масово се работи по пилотни проекти.