Познания за индустрията

Дистрибуторската организация е основна структурна единица в областта на фармацевтичния износ, внос и търговията на едро на индивидуалния пазар, която осъществява жизненоважната връзка между производителите и крайния потребител – пациента – чрез здравното заведение или аптеката на дребно.

 

След 28 години на пазара Търговска Лига успя да постигне стабилни позиции в дистрибуцията на лекарства и да се превърне в лидер в България и на Балканите по редица показатели – било то лекарствена номенклатура (списък на продуктите, които Търговска Лига дистрибутира), обем на продажбите, пазарен дял (болнични и аптеки на дребно), брой складове в цялата страна или брой обучени служители. В продължение на много години компанията е и безлихвен кредитор на българските държавни болници.

 

Търговска Лига си е изградила репутация на надежден изследовател на пазара и партньор на много мултинационални компании и други доставчици от цял свят. Правата за навлизане на пазара и маркетинг, възложени на Търговска Лига за провеждане на кампании и насърчаване на продажбите, остават успешни като никой друг в различните територии (щракнете тук). През последните години глобалните продажби на фармацевтични продукти също се разширяват експоненциално.

 

Нашето конкурентно разузнаване се бореше да насочи Голямата Фарма към опасностите от ненавлизане или много забавено навлизане или, което е важно, към борбата с намаляващите продажби. Доставката и дистрибуцията на фармацевтични продукти тривиално е сектор от европейската икономика, напълно освободен от държавни капиталовложения, така че високоспециализираните съседни услуги са основен генератор на печалба. Това е не само капиталоемък сектор, но и обект на строга регулация и постоянен мониторинг поради ключовите ценности, които обслужва, и значението му за съвременното общество. През последните три десетилетия този сектор е добре развит и много конкурентен.

 

Осигуряването на по-добро положение на клиентите и бенефициентите на застраховката и подобряването на тяхното благосъстояние, когато пътят стане неравен, е друг принцип на групата, който превръща Търговска Лига и Застрахователно дружество ДаллБогг в един от пазачите на европейската многомилиардна застрахователна индустрия (щракнете тук).