Без да отговорят на нито един от въпросите, поставени от Търговска Лига преди пресконференцията (24 часа, Епицентър, Стандарт), участниците, които претендират да управляват педиатричната помощ в София, постоянно търсят основание в собствените си провали: (1) Недостатъчно кадри, сякаш някой друг е отговорен за тяхното създаване, а не самите титулувани участници; (2) Два пъти по-висока детска смъртност от средната в ЕС, сякаш никой от тях няма решаващ принос в постигането на този тъжен и срамен рекорд. Сега упражняват натиск върху правителството и парламента, някои от тях в тежък конфликт на интереси, за да спрат проекта ,Мама и Аз’, защото бил частен, но не съвсем същия вид частен, както водещите клиники в Съединените щати и Европа. Най-новата и модерна детска болница в Европа е в Цюрих – изцяло финансирана с частни инвестиции и частни дарения. Тя ще бъде управлявана от истински университетски преподаватели и частни мениджъри, работещи в екип и голяма хармония за издигане на детското здравеопазване. По повод миш-маша от инсинуации като „селска, квартална, високотехнологична и скъпа” до „не вярваме и не може частен проект да успее, защото не му излиза сметката, но може частният инвеститор да направи болницата и да я даде на държавата за управление” – и защо така, питаме ние, понеже държавата е известна като „много добър“ управител на 150 ограбени и задлъжнели държавни болници. Може би д-р Здравков – като модерно мислещ лекар и директор от ново поколение – би бил добър управник на ‚Мама и Аз‘? Възмутително е невежеството да не се познава европейският здравноосигурителен модел, възприет в страната, и той да се отрича чрез етикети за национална сигурност, невъзможност на частна структура да изпълнява задачи по националната сигурност, още повече когато Конституцията и законите изрично предвиждат и регламентират това. Децата все пак не са собственост на държавата, както твърдите, нито са ваши, а бъдещето ще покаже, че тяхното лечение може да бъде високотехнологично, ефикасно и ефективно в ‘Мама и Аз’ в София. Международен Пресцентър на Търговска Лига...

Какъв абсурд: „Приветстваме построяването на частна детска болница“, но само след неизпълнимото вече 45 години условие „откриването на национална университетска детска болница като начин да се поддържат високи стандарти в условията на честна конкуренция“ Въпроси към Българската педиатрична асоциация, Фондация „За доброто“, Национална гражданска инициатива „За истинска детска болница“ и Национална мрежа за децата, по повод организираната от тях пресконференция днес: Каква „честна конкуренция“, като всички вие, водени единствено от еснафски интереси да запазите своята трибуна и доходи, търсите спирането на софийската ‚Мама и Аз‘ до второ пришествие? А търсите ли също безлимитни и безотчетни субсидии в допълнение на установения в страната и добре работещ здравноосигурителен модел, в който цените на педиатричните пътеки се качват и трябва да се качват? Защо частна детска болница в България, лицензирана, регулирана и контролирана по закона, да не може “да въведе максимално високи стандарти и достъпност до здравеопазване“ и да не може да постигне и поддържа „високи стандарти“ на качество, след като 10-те водещи  в света детски болници са частни? Защо изработването и приемането от държавата на „пътна карта за създаването на Национална детска болница“ трябва да започне с блокирането на софийската ,Мама и Аз’ и така да се отложи въобще детската болница в София за неопределено време? Защо държавата не може да изпълни своето „неотменимо задължение за „[п]редоставянето на най-високия стандарт на грижа за здравето на всяко дете в България“, като лицензира, регулира и контролира дейността на детска частна болница? Защо упражнявате натиск върху правителството и парламента за постигане на частни, групови и лични интереси, които очевидно нямат нищо общо с облекчаване и подобряване на състоянието на детското здравеопазване? Всички вие не виждате ли, че проектът ‚Мама и Аз‘  дава  „ясни срокове и отговорности“ за откриването на софийската детска болница за по-малко от 48 месеца, считано от днес? Не виждате ли, че чрез частни инвестиции 160 държави реализират държавна политика със стратегически цели и за покоряване на Космоса? Защо се преструвате, че не разбирате конституционната равнопоставеност на частната и държавна собственост и основаните на тях стопански и обществени инициативи и защо държавна политика не може да се реализира чрез частна инвестиционна програма, когато законът ясно е регламентирал тази възможност? До кога ще се опитвате да говорите от името на „гражданското общество“  и занимавате всички с вашите тиражирани глупости, че лекарите са крепостни и никой не може да ги „дърпа“, да се аргументирате с измишльотината за „национален частен отбор“ или кощунственото, че „децата са собственост на държавата“ и т.н. до безкрай ? Обществото и нацията гледат с възмущение вашата кампания срещу ‚Мама и Аз‘, защото „отлагането и бавенето“ на софийската частна  болница ще е резултат на вашите усилия „или на политическа и професионална негодност, или на интереси, които нямат нищо общо с децата в България“ . Поддържането на абсурда „[ч]астната болница не бива да изпреварва създаването на националната при сегашното състояние на детското здравеопазване, неговото финансиране и кадрово обезпечаване“  води до задълбочаване на кризата в детското здравеопазване в София и нови катастрофални последици. Защото сами казвате „[д]етската смъртност у нас е над два пъти по-голяма от средната в Европа, а България продължава да е единствената в Европейския съюз, която няма национална детска болница” и няма голяма детска  болница в столицата. Международен Пресцентър на Търговска Лига Търговска Лига: ‚Мама и Аз‘ – София е безспорно необходим проект в интерес на бъдещето на България; ‚Мама и Аз‘ ще гарантира напреднала медицинска помощ за всички деца; Проф. Тони Веков: ‚Мама и Аз‘ ще бъде всенародна детска болница без грандомански намерения; Валерия Велева: Държавата се провали с детската болница. На ход е ‚Мама и Аз‘; ,Мама и Аз‘ ≠ Национална детска болница; Тихомир Каменов: Депутат, застанал срещу детска болница ,Мама и Аз‘, отива пред съда на историята;...

Това е пътят към подобряване на детското здравеопазване – веднъж единство да покажем, добавя той. Народните представители трябва да прозрат: какво и кога ще постигне страната, като стимулира частните инвеститори и кога държавата ще започне да управлява своята огромна и окрадена, чрез обсебваме или ограбване, собственост поне малко по-добре? Тихомир Каменов е основател на фирмената група на Търговска Лига и специалист по международно публично и частно право; единственият българин старши член на Световния Икономически Форум, Давос и Европейската финансово-икономическа конференция ‚Амброзети‘ "Агресията на Русия срещу суверенна Украйна и потресаващите жестокости на руската окупационна армия след 24 февруари и през последните 7 седмици сложиха окончателно край на „политиката на приобщаване“, възприета от развития демократичен свят към Русия след Горбачов и ускорена след интеграцията на Източна Европа. Политическата и ценностната заблуда, че чрез интензивна търговия и инвестиции Русия на Путин може да бъде приобщена, интегрирана, реформирана и демократизирана, сега рухна". Това ми каза Тихомир Каменов в разговор през април. Днес, пет месеца по-късно, думите му се оказаха пророчески. И темата ни отново е - пред какви изпитания е изправено човечеството...

След публикациите от 30 септември до днес – БНР; Становище от БПА; Епицентър; Стандарт; 24 часа; WebCafe; Блиц; Дарик; Плевен за Плевен; Конкурент; Борба; Шумен; Варна и проведената публична размяна на аргументи  стана ясно, че малкото на брой противници на проекта предпочитат да няма нова детска болница в София, ако тя ще бъде частна!  Освен че не познават закона и конституционния ред, който гарантира равнопоставеност на всички видове собственост и свободна инициатива на гражданите, вкл. търговските дружества, противниците имат инвестирани еснафски интереси в своята отчаяна и предубедена позиция. С безумни „съмнения“ или ирационални „притеснения“, както сами определят своите вълнения, като дали новата болница ще бъде „регулирана“ или „финансирана“ от държавата, дори не заслужава да се занимаваме! Пред лицето на сегашната агония и тъжната история, ние не сме очаквали, въобще, друго отношение освен възхищение и затова не сме съобщили предварително намеренията си на всички, стотици, педиатри в София, особено някои титулувани. Сега разбрахме и ще се поправим, ако и когато Министерският съвет вземе решение. Ние имаме консенсусна култура на иновативност в служба на обществения интерес и развитието. Освен това става дума за въвличане в долна интрига и манипулация на отделни педиатри: една манипулативна fake news  репортерка, която работи за частна болница в Ст. Загора и е в тежък личен конфликт на интереси, инсинуира несъществуващия въпрос за „национална частна детска болница“ срещу нашата софийска детска болница ‚Мама и Аз‘ и изтръгва нелепи отговори от колеги педиатри – хабилитирани клиницисти,  като абсурдното „децата са собственост на държавата“!?! Понеже няма сериозен аргумент срещу софийска детска болница ‚Мама и Аз‘ натрапчиво се внушава, че „Националната детска болница не може да бъде частна“. Още в първата публикация ‚Срещата‘ от 30 септември: 24 часа; Епицентър; ясно казахме „този проект не отменя, а подпомага и съкращава времето до създаването на държавна национална детска болница“ и след това повторихме същото на различни места, над 15 пъти заслужава отговор (също даден в предаването Нещо повече по БНР). Понятието „национална“ болница няма еднозначно определение, още по-малко има отделен медицински стандарт за „национална“ детска болница. Водещите 10 детски болници, по качество и резултати, в света не са държавни и никоя от тях не се самоопределя като „национална“. У нас също няма легална дефиниция и съдържанието, което различните специалисти, работещи успоредно и в частни кабинети срещу заплащане от семействата,  влагат в понятието „национална“, е аморфно. По повод неподходящата метафора за несъществуващ „национален частен отбор“ питаме риторично: а защо звездите в наионалите отбори идват 100% от частните клубове, където игрят по 95% от всички мачове, и носят редовно, неизмеримо, по-голяма радост на феновете? Ето защо, съвсем сериозно, МБАЛ ‚Мама и Аз‘ в София ще е болница с трето ниво на компетентност БЕЗ ДА Е НАЦИОНАЛНА, с капацитет за най-съвременна мултидисциплинарна болнична помощ, спешна и интензивна грижа (изискване и по закон), и най-важно, ще гарантира напреднала медицинска помощ за всички деца, независимо дали семействата са се самонасочили, приети са по спешност или с направление от лекар специалист! В този смисъл ще бъде всенародна, както всички лицензирани болници в страната, но няма да има табелка „национална“! Освен това остават поне дузина педиатрични специалности, които няма да бъдат практикувани поради ограничен капацитет. Проектът ‚Мама и Аз‘ в София няма грандомански претенции да замести или отмени изграждането на държавна „Национална детска болница.“ Държавата даже ще бъде улеснена, а сегашната мизерия и агония – съкратена, пред лицето на рекордната детска и обща смъртност и връхлетялата ни, със страшна сила, демографска криза. Всички политици във и извън парламента, управлявали или в опозиция, признават и се вайкат, че в България няма чужди инвестиции от години и не сме привлекателна дестинация за инвестиционния капитал. Населението се стопява към критични нива. В здравеопазването също няма нови чужди инвестиции, даже и неродената инвестиция ‚Мама и Аз‘ в българското свещено детско здравеопазване неоснователно и преднамерено е подложена на ирационално отричане от ретроградни мислители и коментатори, по-често манипулирани, които дори не знаят, че частните болници в България лекуваха огромен брой пациенти със COVID-19 при същите нерентабилни условия и недофинансирани пътеки, както държавните – без нито едно публично известно оплакване и пълна заетост на разкритите спешно COVID-отделения и COVID-реанимации. Държавата, представлявана от Министерството на здравеопазването и Министерския съвет, е задължена от закона, обществения и политическия морал да реши, като честен регулатор, издават ли органите на висшата изпълнителна власт предварителен лиценз на Търговска Лига да изгради и пусне в експлоатация МБАЛ ‚Мама и Аз‘ в София – без да субсидират една стотинка народна пара и при запазени права за пълен и постоянен контрол по всички процедури и дейности! Търговска Лига не играе на криеница, никога нищо не е приватизирала и не иска да покани общината или държавата в камуфлажно публично-частно партньорство – ‚за да мине проектът‘ – а носи цялата отговорност пред хората и обществото и разбира се – 100% финансовия риск и тежест. Инвестицията погива за собственика и държавата потроши доста пари досега във фалстартовете към Националната детска болница и 40 години чакане. Сега дали има сили бързо, наред с другите тежки кризи, и с това да се заеме, за нас не е ясно?! Ясно за всички е обаче, че тъжните рекорди, за които стана дума, се чупят всекидневно с голяма общонационална и даже историческа болка! Животоспасяването и поддържането на населението, деца и възрастни, в добро здраве е първостепенен, неотложен и екзистенциален приоритет за всички в политическото представителство на народа! Ние поемаме не само сериозната тежест на инвестицията, а по-важно, пълната отговорност за доброто управление на болница ‚Мама и Аз‘ в София. Със стремеж за достигане на най-високите медицински стандарти в педиатрията, известни в света и Европа, започваме активни програми за специализация на млади и по-опитни лекари във водещите медицински центрове на континента и отвъд океана. Квалификацията на много нови кадри е наша голяма задача след решението на МС. Имаме вече прагматичен план и потвърдена готовност на тези центрове, също за редовно пребиваване в София, в ‚Мама и Аз‘, на медицински светила и за научноизследователско сътрудничество. Голяма част от голямата педиатрична общност в София и в България (които не се страхуват) изразиха вече своето искрено възхищение от идейния проект и са готови да ни подкрепят с всички сили. Особено радостни са младите педиатри, че в условията на демокрация, свободна инициатива и естествена конкуренция по качеството в полза на децата, пациентите и семействата ще успеем заедно и естествено да преструктурираме детското здравеопазване. Държавната болница, също, ще намери своето важно място със собствена инвестиционна и управленска програма, чрез събирането на едно място на разпръснатите сега 14 детски клиники в София, с изграждането и очакваното добро управление на бъдещата Национална детска болница. Това е напълно възможно, защото има много и добре управлявани държавни болници без дългове и с високо или прилично качество на медицинската помощ. При нашата съвременна европейска здравноосигурителна система, редовните многомилионни държавни субсидии за зле управляваните държавни болници са „реален“ спомен от системата „Семашко“. Те са истинският разрушител на здравеопазването в България. Това безобразие също трябва да спре в най-скоро време. Да се вдигнат цените на клиничните пътеки до поне средноевропейско ниво или да се премине към диагностично свързани групи. За сведение и да повторим към алчните за безотчетни държавни субсидии –  от водещите 10 детски болници в света по клинични и научноизследователски резултати нито една не е държавна, независимо дали са етикетирани като „национални“ или „университетски“, или често даже „градски“, защото табелките не лекуват. Вместо държавата да субсидира избрани по ирационални критерии крадливи директори на държавни болници просто трябва да си изпълнява в пълен обем задължителната вноска към НЗОК за лицата, осигурявани от нея. Много ограничено, само чрез местните бюджети, по ясни критерии да се осигури минимално подпомагане на необходимото покритие на периферията на страната от болнична помощ от първо ниво на компетентност. И в това отношение болница ‚Мама и Аз‘ ще бъде кооперативен инструмент за провеждането на ефикасна и ефективна държавна политика за възраждане на детското здравеопазване, чрез приемане и организиране на безплатни курсове за продължаващо обучение и издигане на квалификацията на лекарите от доболничната помощ и особено тези от периферията на страната. До сега никой не е поставил под съмнение перфектнатa законосъобразност на проекта, неговата извънредна необходимост и творческа иновативност, а също така това дали Търговска Лига може да се справи с такъв голям и критично важен проект в краткия 3 годишен срок. Не е учудващо, защото вратите на дворците на здравето ‚Сърце и Мозък‘ в Плевен и Бургас са отворени за всеки да види всичко, където също лекуваме деца по отделни специалности. Както споделиха педиатри от столицата: „препълнени с пациенти и гъмжащи от хабилитирани колеги, млади лекари, чуждестранни светила, специализанти и медицински персонал“. Освен това потвърждаваме за десети път: допълнително заплащане от родителите за лечението на техните деца не се предвижда. Софийската МБАЛ ,Мама и Аз' може и трябва, при определени условия на акредитация и след 3-4-5 г. успешна клинична, учебна и научноизследодателска работа, да стане университетска болница, защото медицината е приложна наука и професия. След като има частна университетска болница с ограничени функции в бургаско село, защо да няма в София, където има други големи частни университетски болници. Всички вярват и трябва да вярват в нашето модерно управление на съвременни болници, в нашата етика и висока степен на отговорност, която сме поели, без да се поддават на инсинуации и злонамерени внушения. Министър-председателят ще получи нарочна покана от мен да посети ‚Сърце и Мозък‘ в Плевен и/или Бургас, преди да внесе в дневния ред на МС проекторешението за предварителен лиценз на ‚Мама и Аз‘ по чл. 37а от ЗЛЗ, за да придобие и лично впечатление какво най-малко „ще се сбъдне“ в София в близко бъдеще. Проф. Тони Веков, д.м.н. Председател на Съвета на Директорите на Българския Кардиологичен Институт   Новината можете да прочетете още в Епицентър, 24 часа и Стандарт. https://epicenter.bg/article/-d-d-r-DP/295544/11/0 https://www.24chasa.bg/zdrave/article/12734680 https://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/maskite-padnakha-za-manipuliranite-protivnitsi-na-bolnitsa-mama-i-az-505779.html...

Специални поздрави за служебния министър д-р Асен Мeджидиев и всички разумни и компетентни юристи, лекари и общественици за техните сдържано-положителни първи изяви относно голямата необходимост от проекта ‚Мама и Аз‘ в София и неговата перфектна законосъобразност. Инвестирана от Търговска Лига, за да започне работа, детска болница ‚Мама и Аз‘ ще бъде  прилежно „регулирана“ от държавата, а дейността ще бъде „финансирана“ от (държавно управляваната) НЗОК. Всички вярват и трябва да вярват в нашата етика и високата етика на отговорността, която сме поели, без да се поддават на инсинуации и злонамерени внушения. От друга страна, поради манипулативните опити да се твърди, че ‚Мама и Аз‘ има претенцията да измести проекта Национална детска болница, въпреки че изрично и многократно сме заявили обратното, чрез враждебни, некомпетентни, непровокирани и открито злонамерени коментари на лица, водени единствено от своите еснафски интереси, повечето от които никога нищо не са направили за общественото благо, Търговска Лига не възнамерява да обсъжда с тях финансовите, технологичните, лечебните и научноизследователските аспекти на своя благороден проект ‚Мама и Аз‘ София. За сведение на непросветените и алчните за безотчетни държавни субсидии,  от водещите 10 детски болници в света по клинични и научноизследователски резултати – нито една не е държавна, независимо дали са етикетирани като „национални“ или „университетски“ или често даже „градски“: защото табелките не лекуват. Aко бяха истински загрижени родители, компетентни специалисти, общественици и родолюбци, за каквито искат да се представят, тези коментатори, независимо дали са депутати, държавни служители или самонаети, щяха моментално да прегърнат проекта ‚Мама и Аз‘ в София като остро необходим от много години, с който не се отменя, а се подпомага създаването от държавата на Национална детска болница – някой хубав ден в бъдеще! Само за добронамерено, доброжелателно и наистина много компетентно обсъждане с лекари и специалисти, за които децата и пациентите стоят на първо място, сме готови да отворим широко нашите врати. Всичко друго, за сега, е казано в ‚Срещата‘: 24 часа; Епицентър; WebCafe; Блиц; Фактор; Дарик; Флагман; Плевен Прес; Плевен за Плевен; Дарик Плевен; Конкурент; Борба; Шумен; Варна;   Международен Пресцентър на Търговска Лига...