Министерството на иновациите и растежа: „Търговска Лига е дългогодишен инвеститор в развитието на българското здравеопазване и национален лидер в областта на високотехнологичните медицински грижи“ Въпреки че редовното правителство не възстанови отменените от служебното правителство стимули за големи инвестиционни проекти – финансови мерки за насърчаване на дейностите по хуманно здравеопазване (по реда на ППЗНИ), националният лидер в здравеопазването и голям отговорен инвеститор Търговска Лига продължава да изгражда модерни болници включително в отдалечени райони в страната. Реализирането на проектите подобрява достъпа на всички пациенти и задължително здравноосигурените лица до най-съвременни здравни грижи и специализирана медицинска помощ в цялата страна. Инвестициите в обучение и продължаваща квалификация на лекарите и специалистите по медицински грижи, осигуряването на високотехнологична апаратура и цялостна среда за развитие на кадрите при справедливо и насърчително управление със сигурност ще намали рекордната обща и детска смъртност и ще смекчи значително демографската деградация.  България, с млади, талантливи и мотивирани лекари с висока квалификация и упражняващи най-хуманната професия в нови, модерни болници със сигурност ще стане модерна европейска държава, привлекателна за инвестиции и трансфер на технологии. На специална церемония министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева връчи на ‚Търговска Лига – Глобален Аптечен Център‘ АД сертификат клас „А“ за изграждане на многопрофилна болница за активно лечение в Кърджали. Проектът на компанията е за минимум 15 млн. лв. и предвижда разкриване на 350 нови работни места. Сертификата получи изпълнителният директор Таквор Бохосян. На церемонията присъства и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Мила Ненова. Г-н Бохосян отбеляза, че всички реализирани проекти на инвеститора, за които компанията притежава сертификати за инвестиция клас „А“, предизвикаха огромното възхищение на пациентите и медицинската общност, особено първата от 55 години насам специално новоизградена клиника за майчино и детско здраве ‚Мама и Аз‘ в гр. Плевен. „Инвестициите в иновации в здравния сектор могат да преобърнат представите за здравеопазването у нас – от теми за проблеми в теми за възможности. Иновациите са ключ към промяната на здравеопазването у нас“, каза по време на връчването министър Стойчева. Повече по темата можете да прочетете на сайта на Министерството....

"Идва нов световен икономически ред. България напуска руската зона на влияние", това каза в интервю за Епицентър. бг на 12 април 2022 година Тихомир Каменов - основател на "Търговска Лига" и специалист по международно публично и частно право; единственият българин старши член на Световния Икономически Форум, Давос и Европейската финансово-икономическа конференция ‚Амброзети‘. "- Агресията на Русия срещу суверенна Украйна и потресаващите жестокости на руската окупационна армия след 24 февруари и през последните 7 седмици сложиха окончателно край на „политиката на приобщаване“, възприета от развития демократичен свят към Русия след Горбачов и ускорена след интеграцията на Източна Европа...

Търговска Лига - Глобален Аптечен Център получи сертификат за инвестиция клас „А“ за ,Мама и Аз' - новото болнично крило на високотехнологичната ,Сърце и Мозък' в Плевен. Като изпълнителна агенция към Министерство на иновациите и растежа, Българската агенция за инвестиции (БАИ) удостоява с документа най-значимите проекти в България. Освен отделения по педиатрия и неонатология, включително интензивен педиатричен сектор, новият корпус на болницата (с над 200 легла) включва и отделения по урология, гастроентерология, ревматология, хемодиализа, ендокринология както и приемни кабинети....

Без да отговорят на нито един от въпросите, поставени от Търговска Лига преди пресконференцията (24 часа, Епицентър, Стандарт), участниците, които претендират да управляват педиатричната помощ в София, постоянно търсят основание в собствените си провали: (1) Недостатъчно кадри, сякаш някой друг е отговорен за тяхното създаване, а не самите титулувани участници; (2) Два пъти по-висока детска смъртност от средната в ЕС, сякаш никой от тях няма решаващ принос в постигането на този тъжен и срамен рекорд. Сега упражняват натиск върху правителството и парламента, някои от тях в тежък конфликт на интереси, за да спрат проекта ,Мама и Аз’, защото бил частен, но не съвсем същия вид частен, както водещите клиники в Съединените щати и Европа. Най-новата и модерна детска болница в Европа е в Цюрих – изцяло финансирана с частни инвестиции и частни дарения. Тя ще бъде управлявана от истински университетски преподаватели и частни мениджъри, работещи в екип и голяма хармония за издигане на детското здравеопазване. По повод миш-маша от инсинуации като „селска, квартална, високотехнологична и скъпа” до „не вярваме и не може частен проект да успее, защото не му излиза сметката, но може частният инвеститор да направи болницата и да я даде на държавата за управление” – и защо така, питаме ние, понеже държавата е известна като „много добър“ управител на 150 ограбени и задлъжнели държавни болници. Може би д-р Здравков – като модерно мислещ лекар и директор от ново поколение – би бил добър управник на ‚Мама и Аз‘? Възмутително е невежеството да не се познава европейският здравноосигурителен модел, възприет в страната, и той да се отрича чрез етикети за национална сигурност, невъзможност на частна структура да изпълнява задачи по националната сигурност, още повече когато Конституцията и законите изрично предвиждат и регламентират това. Децата все пак не са собственост на държавата, както твърдите, нито са ваши, а бъдещето ще покаже, че тяхното лечение може да бъде високотехнологично, ефикасно и ефективно в ‘Мама и Аз’ в София. Международен Пресцентър на Търговска Лига...

Какъв абсурд: „Приветстваме построяването на частна детска болница“, но само след неизпълнимото вече 45 години условие „откриването на национална университетска детска болница като начин да се поддържат високи стандарти в условията на честна конкуренция“ Въпроси към Българската педиатрична асоциация, Фондация „За доброто“, Национална гражданска инициатива „За истинска детска болница“ и Национална мрежа за децата, по повод организираната от тях пресконференция днес: Каква „честна конкуренция“, като всички вие, водени единствено от еснафски интереси да запазите своята трибуна и доходи, търсите спирането на софийската ‚Мама и Аз‘ до второ пришествие? А търсите ли също безлимитни и безотчетни субсидии в допълнение на установения в страната и добре работещ здравноосигурителен модел, в който цените на педиатричните пътеки се качват и трябва да се качват? Защо частна детска болница в България, лицензирана, регулирана и контролирана по закона, да не може “да въведе максимално високи стандарти и достъпност до здравеопазване“ и да не може да постигне и поддържа „високи стандарти“ на качество, след като 10-те водещи  в света детски болници са частни? Защо изработването и приемането от държавата на „пътна карта за създаването на Национална детска болница“ трябва да започне с блокирането на софийската ,Мама и Аз’ и така да се отложи въобще детската болница в София за неопределено време? Защо държавата не може да изпълни своето „неотменимо задължение за „[п]редоставянето на най-високия стандарт на грижа за здравето на всяко дете в България“, като лицензира, регулира и контролира дейността на детска частна болница? Защо упражнявате натиск върху правителството и парламента за постигане на частни, групови и лични интереси, които очевидно нямат нищо общо с облекчаване и подобряване на състоянието на детското здравеопазване? Всички вие не виждате ли, че проектът ‚Мама и Аз‘  дава  „ясни срокове и отговорности“ за откриването на софийската детска болница за по-малко от 48 месеца, считано от днес? Не виждате ли, че чрез частни инвестиции 160 държави реализират държавна политика със стратегически цели и за покоряване на Космоса? Защо се преструвате, че не разбирате конституционната равнопоставеност на частната и държавна собственост и основаните на тях стопански и обществени инициативи и защо държавна политика не може да се реализира чрез частна инвестиционна програма, когато законът ясно е регламентирал тази възможност? До кога ще се опитвате да говорите от името на „гражданското общество“  и занимавате всички с вашите тиражирани глупости, че лекарите са крепостни и никой не може да ги „дърпа“, да се аргументирате с измишльотината за „национален частен отбор“ или кощунственото, че „децата са собственост на държавата“ и т.н. до безкрай ? Обществото и нацията гледат с възмущение вашата кампания срещу ‚Мама и Аз‘, защото „отлагането и бавенето“ на софийската частна  болница ще е резултат на вашите усилия „или на политическа и професионална негодност, или на интереси, които нямат нищо общо с децата в България“ . Поддържането на абсурда „[ч]астната болница не бива да изпреварва създаването на националната при сегашното състояние на детското здравеопазване, неговото финансиране и кадрово обезпечаване“  води до задълбочаване на кризата в детското здравеопазване в София и нови катастрофални последици. Защото сами казвате „[д]етската смъртност у нас е над два пъти по-голяма от средната в Европа, а България продължава да е единствената в Европейския съюз, която няма национална детска болница” и няма голяма детска  болница в столицата. Международен Пресцентър на Търговска Лига Търговска Лига: ‚Мама и Аз‘ – София е безспорно необходим проект в интерес на бъдещето на България; ‚Мама и Аз‘ ще гарантира напреднала медицинска помощ за всички деца; Проф. Тони Веков: ‚Мама и Аз‘ ще бъде всенародна детска болница без грандомански намерения; Валерия Велева: Държавата се провали с детската болница. На ход е ‚Мама и Аз‘; ,Мама и Аз‘ ≠ Национална детска болница; Тихомир Каменов: Депутат, застанал срещу детска болница ,Мама и Аз‘, отива пред съда на историята;...