Развиване на бъдещето: устойчив, „зелен“, пост-COVID растеж

Търговска Лига – Глобален Аптечен Център е интегриран конгломерат от модерни компании и холдинги в няколко области, с напреднал опит в непрекъснатото изграждане и научноизследователската разработка. Започнала през 1991 г. като малък вносител на фармацевтични продукти, към 2006 г. Търговска лига – Глобален (Национален) Aптечен Център, като широкообхватен фармацевтичен дистрибутор, е вече безапелационен лидер в България. От емблематичен пионер на фона на сриващото се българско здравеопазване по време на най-дълбоките икономически кризи през 1995-1997 г. (за тогавашните събития, вж. Forbes тук), групата постигна рекордно високо увеличаване на продължителността на живота в България с цели 2 години за периода 2007-2017 г. (вж. графика тук). Днес роботизираната кардиохирургия, хибридната неврохирургия, радиоонкологията, комплексното производство на генерични лекарства, пазарните проучвания с анализ на големи обеми от данни, кампаниите за навлизане на нови пазари и големите клинични изпитвания, глобалният износ на маркови лекарствени продукти, усъвършенстваната мобилна сигурност и всички класове неживотозастрахователни продукти представляват регионалния и глобалния отпечатък на групата в различни мащаби и измерения. Като водеща мрежа от здравни, индустриални и застрахователни компании – със стабилен бизнес модел и здраво вградена верига на стойността – ние използваме стратегическите си възможности и разчитаме на желязната етика в ежедневната си работа – защото за нас пациентът и клиентът винаги са на първо място. Проектите за „зелени“ горива и възобновяеми енергийни източници – нашата нова страст – са в развитие. Бъдещето вече е тук.

Инвеститори

Спестяващите и физическите лица, които търсят добра възвръщаемост в условията на рекордно ниски лихвени проценти, намериха в групата своя познат остров на стабилност и солидно изпълнение на очакванията – с рекордно висока възвръщаемост на инвестициите.

Другите дружества от групата

Другите дружества в групата са лидери в областта на високотехнологичните здравни грижи (www.cardiacinstitute.bg), производството на генерични и лицензирани лекарства (www.tchaikapharma.com), застраховането (www.dallbogg.com), пенсионното осигуряване (www.dallbogg.bg) и обработката за застрахователни щети (www.diodea.eu).

BCI
Tchaikapharma
DB Insurance
Diodea