Защо да се доверя на най-добрите? Моето здраве ли е най-голямото ми богатство? На кого мога да се доверя, за да застраховам здравето, семейството, дома и колата си? Какви са моите застрахователни нужди? Как мога да подобря здравето си? Как мога да осигуря качествени лекарства за семейството си? Как работи системата на здравеопазване? Как мога да понижа въглеродния си отпечатък? Какъв е пътят за постигане на нулеви въглеродни емисии?

Развиване на бъдещето: устойчив, „зелен“, пост-COVID растеж

Търговска Лига – Глобален Аптечен Център е интегриран конгломерат от модерни компании и холдинги в няколко области, с напреднал опит в непрекъснатото изграждане и научноизследователската разработка. Започнала през 1991 г. като малък вносител на фармацевтични продукти, към 2006 г. Търговска лига – Глобален (Национален) Aптечен Център, като широкообхватен фармацевтичен дистрибутор, е вече безапелационен лидер в България. От емблематичен пионер на фона на сриващото се българско здравеопазване по време на най-дълбоките икономически кризи през 1995-1997 г. (за тогавашните събития, вж. Forbes тук), групата постигна рекордно високо увеличаване на продължителността на живота в България с цели 2 години за периода 2007-2017 г. (вж. графика тук). Днес роботизираната кардиохирургия, хибридната неврохирургия, радиоонкологията, комплексното производство на генерични лекарства, пазарните проучвания с анализ на големи обеми от данни, кампаниите за навлизане на нови пазари и големите клинични изпитвания, глобалният износ на маркови лекарствени продукти, усъвършенстваната мобилна сигурност и всички класове неживотозастрахователни продукти представляват регионалния и глобалния отпечатък на групата в различни мащаби и измерения. Като водеща мрежа от здравни, индустриални и застрахователни компании – със стабилен бизнес модел и здраво вградена верига на стойността – ние използваме стратегическите си възможности и разчитаме на желязната етика в ежедневната си работа – защото за нас пациентът и клиентът винаги са на първо място. Проектите за „зелени“ горива и възобновяеми енергийни източници – нашата нова страст – са в развитие. Бъдещето вече е тук.

Инвеститори

Спестяващите и физическите лица, които търсят добра възвръщаемост в условията на рекордно ниски лихвени проценти, намериха в групата своя познат остров на стабилност и солидно изпълнение на очакванията – с рекордно висока възвръщаемост на инвестициите.

Другите дружества от групата

Другите дружества в групата са лидери в областта на високотехнологичните здравни грижи (www.cardiacinstitute.bg), производството на генерични и лицензирани лекарства (www.tchaikapharma.com), застраховането (www.dallbogg.com) и обработката за застрахователни щети (www.diodea.eu).

Bulgarski Kardiologichen institut
tch-logo-en-small
db-logo-en-small
dd-logo-en-small