Зелени решения и проекти

Задоволяване на нуждите от възобновяема енергия

Ние сме ангажирани с производството на възобновяема енергия от вятър и слънце.

 

Производство на водородно гориво

Commercial League продължава да развива редица технологии за намаляване на емисиите на парникови газове и задоволяване на нарастващото търсене на чиста енергия. Основният ни фокус, свързан с използването на енергия, е производството на „зелено“ водородно гориво от възобновяема енергия.

 

Кардиологични грижи за български пациенти

Търговска лига е в челните редици на борбата със сърдечносъдовите заболявания – убиец номер едно в света днес. Нашият партньор в областта на кардиологията, Българският кардиологичен институт, е водеща институция в областта на кардиологичните грижи в Югоизточна Европа.

Успешният здравен и бизнес модел на Българския кардиологичен институт е изграден около органична съвкупност от 12 амбулаторни центъра за специализирана помощ и четири модерни кардиологични болници в големите български градове – Плевен, Велико Търново, Шумен, Варна, Ямбол и Бургас. Освен това поддържаме автопарк от 19 напълно оборудвани линейки, за да осигурим своевременно животоспасяващо прехвърляне на пациенти с остри състояния за интервенционално лечение. Екипът на BCI, състоящ се от 125 лекари и 376 медицински сестри, е посветен на осигуряването на възможно най-доброто лечение и запазването на живота на пациентите със сърдечно-съдови заболявания в България.

Тенденцията е към увеличаване на броя на болниците, за да се осигури на пациентите по-широк достъп и по-добри грижи. Болниците са акредитирани съгласно стандартите на Европейското дружество по кардиология за лечение на сърдечносъдови заболявания. Те работят в тясно сътрудничество с изтъкнати професори от България, Франция, Италия, Чехия и САЩ.

Фармацевтични решения

Като маркетингово и фармацевтично производствено звено на Търговска Лига, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД има широк обхват и дългогодишен опит в разработването и производството на висококачествени генерични и лицензирани лекарства с доказано съотношение цена-ефективност.

Успехът на Чайкафарма се гради върху истинското уважение към пациента и трайната връзка с лекарите. Ние сме широко приети като надежден партньор на българските лекари, специализирани в производството на генерични и лицензирани продукти, като в момента предлагаме около 100 молекули.

Визията на Чайкафарма е на водещ регионален производител. Това, което ни отличава, е нашето качество и модерност. Добавяме стойност с нашия устойчив експертен опит в областта на качеството, стриктното прилагане на стандартите за добра производствена практика (ДПП) и широките кампании за повишаване на осведомеността за заболяванията. Ангажирани сме да предоставяме най-модерните молекули на достъпни цени.

Фармацевтично лицензиране

Вътрешното лицензиране на фармацевтични продукти за производство или за комерсиализация на дадена територия на Европа, или и за двете, премахва голяма част от рисковете, свързани с възвръщаемостта на инвестициите в текущия процес на ограничаване на разходите.

CL Sourcing Company AG е създадена през 2000 г. в град Цуг, Швейцария. Местоположението е внимателно подбрано, за да бъде в сърцето на Европа – важно предимство за изследователската и бизнес дейност на компанията с редица международни партньори от цял свят.

Основните организационни дейности на CL Sourcing Co AG днес са следните:

 • Болнична и извънболнична помощ (американската програма CardiacCare Europe®)
 • Научноизследователска и развойна дейност в областта на нанотехнологиите, прилагани в онкологията за ликвидиране на рака
 • Лицензиране на фармацевтични продукти и производство и търговия с генерични лекарства
 • Управление на активи и финансови услуги, включително улесняване на сключването на застрахователни и презастрахователни договори
Сърдечни грижи за чуждестранни пациенти

Осигуряваме пълния спектър от грижи за кардиологични пациенти, като работим с доказани специалисти от цяла Европа, включително от Франция, Италия, България и Чехия.

Cardiac Care Europe е паневропейска инициатива, вдъхновена от Жан-Пиер Басан, президент на Европейското дружество по кардиология в периода 2002-2004 г., и осъществена от швейцарската компания CL Sourcing AG.

Ние предлагаме персонализирани решения за пенсиониране на изискани места, подкрепени от първокласна медицинска помощ при необходимост.

Вярваме в интеграцията на здравеопазването, която се фокусира върху индивида, а не върху институцията, затова създаваме индивидуални програми за пациенти в сътрудничество с работодатели, застрахователи и отделни пациенти и техните семейства.

Решения за търговия на едро и дистрибуция

Търговска лига се стреми да осигури на българските граждани широка гама от качествени фармацевтични продукти. Като пълноправен дистрибутор ние работим с почти всички регистрирани в страната фармацевтични продукти.

Търговска лига снабдява много аптеки и допълнително ги подпомага в поддържането на техния електронен бизнес, информираността за продуктите и пазара или финансовата отчетност.

От 1991 г. насам Търговска лига е придобила задълбочени познания за българския фармацевтичен пазар и е в състояние да съдейства на чуждестранните компании, особено на производителите на патентовани фармацевтични и биотехнологични продукти, при навлизането им на пазара, тестването на нежелани лекарствени взаимодействия и нерегистрирана употреба, при създаването на дългосрочна добра репутация и увеличаването на продажбите на техния продукт.

Благодарение на интегрираната система за управление на складовите наличности, бързия оборот на стоките и надеждната логистична инфраструктура и събирането на информация, ние сме в състояние да предложим доставка с честота два до три пъти на ден. Напоследък се оказва, че това е неоправдано от икономическа гледна точка.

Разполагаме с капацитет за съхранение на едномесечни продажби в цялата страна и можем да доставим поръчките до всяка аптека в България в рамките на 12 часа.

С въведената през 1997 г. уникална инсталация за автоматизирано комплектоване на поръчките, електронна система за контрол на продуктите „pick-by-light“, софтуер за управление на складовите наличности, CRM и гъвкава логистична система осигуряваме бързи и сигурни доставки директно до аптеките в цялата страна.

Застрахователни решения

Основната компетентност на ДаллБогг да подпомага семейства, хора и компании при проектирането и изграждането на рентабилни застрахователни програми е известна в цяла България и извън нея. Прецизното и разумно задоволяване на незадоволените застрахователни нужди на нашите клиенти, често чрез качествените услуги на наетите застрахователни брокери и ликвидатори на щети, е наша основна мисия.

Прилагайки иновативна маркетингова стратегия, през 2015 г. ДаллБогг умножи 12 пъти продажбите си на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (ГО) на българския пазар и се класира на 9-то място сред застрахователите през същата година – през2018 г. се класира на 4-то място сред застрахователите

 • През 2016 г. ДаллБогг успешно стартира дейността си по ОЗМ по силата на свободата на предоставяне на услуги (FOS) в съседните държави Гърция, а до края на 2018 г. и в Румъния и Италия.
 • От 2018 г. ДаллБогг е почетен член на Френската застрахователна федерация (FFA)
 • Линейна рентабилна и гъвкава структура: с вкус към цифровите решения
 • Гъвкав и персонализиран производствен модел и строга обработка на претенции под неотменим вътрешен контрол: Големи данни и изчисления в облак, намаляващи разходите и повишаващи производителността
 • С педантично обслужване на клиентите, ДаллБогг е една от най-разпознаваемите марки на Балканите и в Европа
 • Усъвършенствано управление на активи: рекордно високи резултати с фокус върху Европа и САЩ (вж. по-долу)
 • Доверие сред инвеститорите от Европа, Северна Америка и Азия: за да осигурим по-нататъшен растеж в 10 класа застраховки, различни от животозастраховане, в 17 държави – членки на ЕС, ние поставяме нуждите на инвеститорите над своите собствени
 • Рекордната капиталова адекватност от 131%, установена от реномирани международни одитори