История на компанията

Адвокатът по международно право Тихомир Д. Каменов основава Търговска Лига – Глобален Аптечен Център АД през 1991 г. Двадесет и осем години по-късно Търговска Лига процъфтява до утвърден доставчик на лекарства за българите, локален пример за успех и рядко срещана иновативна компания в областта на здравеопазването в региона и в Европа като цяло.

От самото начало Каменов си поставя за цел да трансформира здравния и здравноосигурителния модел както отдолу нагоре, така и да повлияе на промяната отгоре надолу. Още преди 30 години беше ясно, както е валидно и днес в целия свят – от периода след „Obama Care“ в САЩ до президентската програма „Health China 2030“ и във водеща Европа, че подобряването на качеството и осигуряването на широк достъп, като същевременно се контролират постоянно растящите разходи, са крайъгълните камъни на трансформацията на здравните системи. За основателя на Търговската Лига беше напълно ясно, че законодателните решения само отгоре надолу не могат да поправят посткомунистическата разточителна и неправилно насочена система. Неговата автентична история на предприемаческа иновация и успех, постигнат чрез страст и упорит труд, започвайки от нулата през 1990 г. и разраствайки се до работодател с 1600 души през 2019 г., се превърна в пътеводител на всеобхватната грижа, която масово се признава за стандарт в много правителствени програми и проспекти. Това може да бъде разбрано най-добре в контекста на времето (щракнете тук) и чрез уникалните характеристики на човека, който е в основата на концепцията за растеж и ценностите на компанията.

Търговска Лига е призната за единствения български участник в Световния икономически форум, Давос, Швейцария, и е представена като балканска история на успеха в много международни издания и бизнес класации (щракнете тук).

1991

Основатели

Българският адвокат Тихомир Д. Каменов, специализирал международно публично и частно право в Европа, основава Търговска Лига в София като еднолично дружество с ограничена отговорност. Няколко години по-късно тя става акционерно дружество и променя името си на Търговска Лига - Национален Аптечен Център АД.

1992 - 1993

Задоволяване на неудовлетворената нужда от достъпни и висококачествени лекарства

Развитие и изграждане на складова, комуникационна и транспортна инфраструктура. Превръщане в дистрибутор на държавните фармацевтични производители.

1994 - 1995

Подписване на нови споразумения за внос и дистрибуция с големи мултинационални компании

Търговска Лига си поставя нова стратегическа цел - да покрие целия фармацевтичен пазар и да заеме лидерска позиция в него - и за тази цел разработва активна система за продажби, основана на ежедневен телефонен контакт с клиентите на фирмата. Фирмата участва активно и успешно в търговете на Министерството на здравеопазването за доставка на животоспасяващи лекарства и внос на нерегистрирани фармацевтични продукти.

1996 - 1997

Безпрецедентен растеж

Компанията снабдява над 2000 аптеки от общо 2600 регистрирани в България. Приложена иновативна маркетингова стратегия, включваща разширяване на обхвата на допълнителните услуги. В основата на тази стратегия са уникалните програми Лични продажби, Професионални информационни услуги и Спешни доставки. Въвеждане в складовете на Търговска лига на първата в страна от ЦИЕ модерна автоматизирана система за събиране на поръчки.

1998 - 1999

По-нататъшно разширяване на дистрибуторската мрежа в България

Диверсификация на продуктовата гама, включваща четири основни бизнес направления: фармацевтични продукти, хранителни продукти, козметични продукти и хигиенни консумативи и стоматологични материали и оборудване. Откриване на македонско дъщерно дружество в Скопие и разработване на медицинска програма Грижа за Вас. Тя представлява система от съвременни механизми за подобряване на терапевтичните резултати и PBM (pharmacy benefit management) в български условия.

2000 - 2001

Основаване на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

Осигурен по-нататъшен растеж за международните партньори и експлоатация на 45 консигнационни склада в цялата страна. Разширяване на корпоративната клонова структура и достигане на 100% териториално покритие в рамките на 2 часа от момента на поръчката. Български производител на висококачествени и достъпни генерични и лицензирани продукти.

2002 - 2003

Тихомир Каменов печели наградата Бизнесмен на България за 2002 г. на фондация Икономически живот

Първата българска компания с усъвършенствана CRM система, базирана на персонализирана платформа SAP R/3. Подписване на споразумение за дистрибуция с Novartis, последвано от етапно споразумение за навлизане на пазара и дългосрочен маркетинг на новите онкологични продукти Femara®, Glivec®, Zometa®, Sandostatin Lar® през юни 2003 г. Ръст на продажбите от 470% за три години за Rebif®.

2004 - 2005

Втори производствен завод в Пловдив

Търговска Лига се превръща в пазарен лидер в областта на маркетинга и дистрибуцията на лекарства за множествена склероза. Мандатно споразумение с Aventis Internatiоnal. Търговска Лига удвоява продажбите на два продукта на AstraZeneca. Нови онкологични продукти, включени в търговете на Министерството на здравеопазването. Вторият производствен завод на Чайкафарма в Пловдив е открит от президента на Република България г-н Георги Първанов и председателя Каменов.

2006 - 2007

Споразумение за услуги с Pfizer

Компанията подписва споразумение за услуги с корпорацията Pfizer за популяризиране на няколко продукта за сърдечно-съдовата система и ЦНС. Moody International издава сертификат ISO 9001:2008 за съхранение, складиране и дистрибуция на фармацевтични продукти, козметични продукти и хигиенни материали.

2008 - 2009

Основаване на Българския кардиологичен институт и Застрахователно дружество ДаллБогг

Българският кардиологичен институт е семейство от 12 специализирани амбулаторни центъра и 4 високотехнологични специализирани болници в България. болниците са специализирани в спешно и планово инвазивно и интервенционално лечение.

2010 - 2011

Първа копка на УМБАЛ Сърце и Мозък в Плевен

Търговска Лига поднови големи мултипродуктови и мултифукционални споразумения с F. Hoffmann-La Roche Ltd. През 2010 г. е създадена Clinical Trials Inc - с намерението да предлага алтернативни начини на лечение, както и подкрепа в изследователската и развойната дейност на редица водещи европейски и американски университети и фармацевтични компании. Търговската Лига се разраства до национална и печели международна популярност като признат лидер в областта на здравеопазването.

2012 - 2013

Първи резултати за намаляване на сърдечносъдовата смъртност в България

Подобряване на достъпа до висококачествена медицинска помощ с откриването на СБАЛ Мадара в Шумен. Втората специализирана кардиологична болница в Североизточна България е открита на 27 март 2013 г. Тя въведе рутинното инвазивно лечение на пациенти с остър коронарен синдром и миокарден инфаркт в региона. Тя осигурява достъп до съвременно кардиологично лечение на пациенти от Шумен, Разград, Търговище - над 400 хил. души.

2014 - 2015

7TH (вече THQM) - Първично публично предлагане на Чайкафарма

През 2015 г. Чайкафарма Висококачествените лекарства АД е регистрирана като публична компания на Българската фондова борса. Първичното публично предлагане се състоя на 21 май 2015 г. при първоначална цена от 3,59 лв. за акция.

2016 - 2017

Чайкафарма - бизнес лидерът

Реномираната бизнес класация 300 бизнес лидери в България за поредна година отличи Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД като една от най-печелившите и влиятелни компании в България. Тези положителни тенденции определят високата пазарна капитализация на компанията, възлизаща на приблизително 372,5 млн. лева (към 21.11.2016 г.).

2018 - 2019

Дипломатичен Диалог-Западни Балкани

Тихомир Каменов взе участие в историческа среща на високо равнище по специална покана на WEForum Давос, на която се обсъжда напредъкът в дългосрочното развитие на Източните Балкани и която е единствената среща, организирана за министър-председатели през последните седем години. УМБАЛ Сърце и мозък открива втората си кардиохирургия в Бургас.

2020 - 2021

Два сертификата Инвеститор клас А

Търговска Лига кандидатства с два проекта за Плевен и Бургас и е сертифицирана от Българската агенция за инвестиции за инвеститор клас А през януари и март 2020 г. Изпълнителният директор на дружеството получи сертификатите на тържествени церемонии. През 2021 г. Търговска Лига отбеляза 30 години от основаването си и високотехнологичната ,Сърце и Мозък’ Бургас стартира работа. Инвеститорът получи наградата „Сградана годината“ за ,Сърце и Мозък’ Бургас.

2022 - 2023

Мама и Аз

Ключово присъствие на европейски и световни форуми – Амброзети и глобалната инициатива на президента Клинтън. Финален етап до приключване на втория инвеститорски проект в ,Сърце и Мозък’ Плевен - ново крило за майчино и детско здраве.