Нашият бизнес модел

Търговска Лига – Глобален Аптечен Център АД е рядък шампион, израснал в тежките условия на българския преход от планова икономика към свободен пазар. Успехът на компанията е резултат от органичен растеж, съвременни знания и упорит труд. Трансформирането на здравната система от нулата и ускоряването на националната икономика беше ясно изразена наша цел от самото начало. Удовлетвореността на пациентите и клиентите, както и въодушевлението на лекарите от интегрираните доставки на здравни услуги и модерните застрахователни решения потвърдиха концепцията на Търговска Лига така, както никой анализатор не го е правил. Никога не сме участвали в сливания и придобивания или отраслови клъстери като единия край на скалата за сътрудничество и възприехме съвсем съвместно другия край на печелене чрез аутсорсинг, лицензиране и продажба. Много партньори, особено от мултинационалните фармацевтични компании, се възползват по този начин в голяма степен.

 

Никога не сме приватизирали нито едно държавно аптечно предприятие или фармацевтичен завод.

 

Иновативният ни модел за трансформиране на здравеопазването чрез подобряване на качеството и разширяване на достъпа варира от комплексно снабдяване с генерични лекарства до минимално инвазивна хирургия; от ограничаване на разходите чрез обработка на електронни медицински досиета до използване на изкуствен интелект в диагностиката и вземането на важни решения. Бизнес моделът на групата се основава на тясно свързани във функционална интеграция компании, които винаги са готови за открита надпревара на пазара. Този модел е оценен много рано като най-иновативен и визионерски в цяла Източна Европа от независими анализатори (щракнете тук), а наскоро и в европейската застрахователна индустрия (щракнете тук).

Уникалната, ориентирана към успеха, съвместна и приобщаваща култура на Търговската Лига често е описвана като „фестивал на идеите в непрестанна ерупция“. Силната многонационална и многоезична корпоративна култура, без разлика в заплащането на мъжете и жените, на всеобхватно работно място винаги е била от съществено значение за нашия глобален успех. Нашите служители, 99% от които са с висше образование, се чувстват уважавани и истински ценени. Още от основаването на първата компания, Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД, или Търговска Лига – Глобален Аптечен Център АД сега, до наши дни с офиси от Сингапур до Цюрих и Бостън, групата процъфтява благодарение на привличането на таланти и дълбоко вкоренената лоялност на служителите си. Последните 28 години предоставиха недвусмислени доказателства „защо и как“ един изключително ценен ресурс са нашите хора – с техните безкрайни усилия за повишаване на квалификацията и преквалификация. Както Голямата Фарма, така и общностите, в които работим, са развълнувани от нашата печеливша стратегия и постоянното превръщане на целта в резултати. Навременните резултати в публикациите за пазарни проучвания и здравеопазване, възможностите за разузнаване и големите инвестиции или определянето на дебатите в областта на общественото здравеопазване и застраховането – всичко това е главно продукт на целенасочени разнообразни екипи от експерти и мениджъри визионери.

 

Търговска Лига е провела множество успешни кампании за навлизане на пазара, модернизирала е българската и балканската фармацевтична индустрия, доставките и дистрибуцията на лекарства и е важен партньор на държавата и публичните фондове (Национална здравноосигурителна каса, Държавен резерв) в развитието и реформата на здравеопазването. Като основен инвеститор в мащабни проекти за модернизиране на инфраструктурата на сектора и общ достъп до модерно здравеопазване, Търговска Лига е инструмент за промяна в периферията на Европа – единственият двигател на растежа на съюза.

Нашите ценности

  • Здравето и благосъстоянието на всеки е наш основен приоритет;
  • Уважение и честност към хората, семействата, фирмите и общностите, които обслужваме;
  • Високото качество на всички наши продукти и услуги е безусловно изискване;
  • Иновациите и съвършенството са наш постоянен стремеж.

 

В съответствие с нашите ценности за честност и справедливи бизнес практики Търговска лига многократно е заемала позиция срещу корупцията (щракнете тук).

Нашата визия

Нашата визия е постоянна иновация и качество в здравеопазването.

 

Като водеща мрежа от компании в областта на здравеопазването ние използваме стратегическите си възможности и здравата си етика, за да служим на всеки пациент, като предоставяме висококачествени продукти и услуги в областта на здравеопазването, за да удължим и подобрим живота на пациентите.

 

Ето защо постоянно актуализираме нашите бизнес практики и усъвършенстваме стандартните си оперативни процедури, за да спазваме и дори да надхвърляме най-новите международни стандарти. Ангажиментът ни към качеството е това, което ни отличава от нашите конкуренти и ни прави предпочитан партньор за мултинационални организации.

Нашата мисия

Нашата мисия е да насърчаваме здравето на всички, като създаваме равен достъп до качествено здравеопазване и фармацевтични продукти.

 

Ние постигаме това чрез създаване на инфраструктура, внедряване на технологии и използване на образованието за повишаване на здравната осведоменост.

 

В съответствие с поставените цели ние създадохме мощна организация за консултации и пазарна информация в областта на фармацевтиката и медицинските технологии. Търговска Лига контролира влиятелна система за здравна комуникация (GP Pharmaceuticals Newsletter) и е сключила множество договори за промоция, маркетинг и дистрибуция – със или без дистрибуция по един канал с водещи мултинационални фармацевтични компании.

 

Опирайки се на забележителен опит в изграждането на търговски марки, Търговска Лига се превърна в една от най-големите и най-уважавани групи в сферата на здравеопазването, включително фармацевтични компании на Балканите и в Източна Европа.

 

Предопределена за растеж

През последните две десетилетия нашият бизнес модел работи за превръщането на дружествата от групата в най-продуктивния генератор на продажби и проникване на пазара в засегнатата от криза, частично парализирана и изостанала в технологично отношение Европа.

 

По отношение на конкурентоспособността и удовлетвореността на пациентите и клиентите или по капиталова адекватност в застрахователния сектор Търговска Лига до голяма степен превъзхожда конкуренцията.

 

Насърчихме медицинското образование и разработихме програми за продължаващо обучение на лекари, повишихме квалификацията на медицинските специалисти и осъществихме терапия и разпространение на научни и изследователски проекти.

 

Доказахме устойчивостта си срещу необосновани атаки от страна на конкурентите и постигнахме ненадмината възвръщаемост на редица големи инвестиции. Най-важното е, че Търговска Лига допринесе за съществени подобрения в здравеопазването в България и на Балканите и спаси хиляди човешки животи в хода на нашето развитие. Разширява се териториалният обхват на застрахователни продукти на 17 пазара, членуващи в ЕС. Този бизнес модел е безпрецедентен в историята на европейския бизнес и въз основа на постигнатите успехи сме готови да се развиваме още повече в бъдеще.