Самородно създадена на 12.12.1991 г., без да получи нито една концесия за експлоатация на природни богатства или да участва в приватизацията на нито едно аптечно предприятие, нито един фармацевтичен завод или болница, Фирмената група днес е широко призната за водещ инвеститор и легендарен новатор с мисия да подобри и продължи живота на хората в страната и да намали смъртността от хронични и други масови заболявания....

Министерството на иновациите и растежа: „Търговска Лига е дългогодишен инвеститор в развитието на българското здравеопазване и национален лидер в областта на високотехнологичните медицински грижи“ Въпреки че редовното правителство не възстанови отменените от служебното правителство стимули за големи инвестиционни проекти – финансови мерки за насърчаване на дейностите по хуманно здравеопазване (по реда на ППЗНИ), националният лидер в здравеопазването и голям отговорен инвеститор Търговска Лига продължава да изгражда модерни болници включително в отдалечени райони в страната. Реализирането на проектите подобрява достъпа на всички пациенти и задължително здравноосигурените лица до най-съвременни здравни грижи и специализирана медицинска помощ в цялата страна. Инвестициите в обучение и продължаваща квалификация на лекарите и специалистите по медицински грижи, осигуряването на високотехнологична апаратура и цялостна среда за развитие на кадрите при справедливо и насърчително управление със сигурност ще намали рекордната обща и детска смъртност и ще смекчи значително демографската деградация.  България, с млади, талантливи и мотивирани лекари с висока квалификация и упражняващи най-хуманната професия в нови, модерни болници със сигурност ще стане модерна европейска държава, привлекателна за инвестиции и трансфер на технологии. На специална церемония министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева връчи на ‚Търговска Лига – Глобален Аптечен Център‘ АД сертификат клас „А“ за изграждане на многопрофилна болница за активно лечение в Кърджали. Проектът на компанията е за минимум 15 млн. лв. и предвижда разкриване на 350 нови работни места. Сертификата получи изпълнителният директор Таквор Бохосян. На церемонията присъства и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Мила Ненова. Г-н Бохосян отбеляза, че всички реализирани проекти на инвеститора, за които компанията притежава сертификати за инвестиция клас „А“, предизвикаха огромното възхищение на пациентите и медицинската общност, особено първата от 55 години насам специално новоизградена клиника за майчино и детско здраве ‚Мама и Аз‘ в гр. Плевен. „Инвестициите в иновации в здравния сектор могат да преобърнат представите за здравеопазването у нас – от теми за проблеми в теми за възможности. Иновациите са ключ към промяната на здравеопазването у нас“, каза по време на връчването министър Стойчева. Повече по темата можете да прочетете на сайта на Министерството....

"Идва нов световен икономически ред. България напуска руската зона на влияние", това каза в интервю за Епицентър. бг на 12 април 2022 година Тихомир Каменов - основател на "Търговска Лига" и специалист по международно публично и частно право; единственият българин старши член на Световния Икономически Форум, Давос и Европейската финансово-икономическа конференция ‚Амброзети‘. "- Агресията на Русия срещу суверенна Украйна и потресаващите жестокости на руската окупационна армия след 24 февруари и през последните 7 седмици сложиха окончателно край на „политиката на приобщаване“, възприета от развития демократичен свят към Русия след Горбачов и ускорена след интеграцията на Източна Европа...

Търговска Лига - Глобален Аптечен Център получи сертификат за инвестиция клас „А“ за ,Мама и Аз' - новото болнично крило на високотехнологичната ,Сърце и Мозък' в Плевен. Като изпълнителна агенция към Министерство на иновациите и растежа, Българската агенция за инвестиции (БАИ) удостоява с документа най-значимите проекти в България. Освен отделения по педиатрия и неонатология, включително интензивен педиатричен сектор, новият корпус на болницата (с над 200 легла) включва и отделения по урология, гастроентерология, ревматология, хемодиализа, ендокринология както и приемни кабинети....

Без да отговорят на нито един от въпросите, поставени от Търговска Лига преди пресконференцията (24 часа, Епицентър, Стандарт), участниците, които претендират да управляват педиатричната помощ в София, постоянно търсят основание в собствените си провали: (1) Недостатъчно кадри, сякаш някой друг е отговорен за тяхното създаване, а не самите титулувани участници; (2) Два пъти по-висока детска смъртност от средната в ЕС, сякаш никой от тях няма решаващ принос в постигането на този тъжен и срамен рекорд. Сега упражняват натиск върху правителството и парламента, някои от тях в тежък конфликт на интереси, за да спрат проекта ,Мама и Аз’, защото бил частен, но не съвсем същия вид частен, както водещите клиники в Съединените щати и Европа. Най-новата и модерна детска болница в Европа е в Цюрих – изцяло финансирана с частни инвестиции и частни дарения. Тя ще бъде управлявана от истински университетски преподаватели и частни мениджъри, работещи в екип и голяма хармония за издигане на детското здравеопазване. По повод миш-маша от инсинуации като „селска, квартална, високотехнологична и скъпа” до „не вярваме и не може частен проект да успее, защото не му излиза сметката, но може частният инвеститор да направи болницата и да я даде на държавата за управление” – и защо така, питаме ние, понеже държавата е известна като „много добър“ управител на 150 ограбени и задлъжнели държавни болници. Може би д-р Здравков – като модерно мислещ лекар и директор от ново поколение – би бил добър управник на ‚Мама и Аз‘? Възмутително е невежеството да не се познава европейският здравноосигурителен модел, възприет в страната, и той да се отрича чрез етикети за национална сигурност, невъзможност на частна структура да изпълнява задачи по националната сигурност, още повече когато Конституцията и законите изрично предвиждат и регламентират това. Децата все пак не са собственост на държавата, както твърдите, нито са ваши, а бъдещето ще покаже, че тяхното лечение може да бъде високотехнологично, ефикасно и ефективно в ‘Мама и Аз’ в София. Международен Пресцентър на Търговска Лига...