Днес Търговска Лига навършва 32 години!

Самородно създадена на 12.12.1991 г., без да получи нито една концесия за експлоатация на природни богатства или да участва в приватизацията на нито едно аптечно предприятие, нито един фармацевтичен завод или болница, Фирмената група днес е широко призната за водещ инвеститор и легендарен новатор с мисия да подобри и продължи живота на хората в страната и да намали смъртността от хронични и други масови заболявания.