Търговска Лига получи сертификат за инвестиция клас „А“

Таквор Бохосян, главен изпълнителен директор на Търговска лига – Глобален Аптечен Център, получи сертификат за инвестиция клас „А“ за изграждането на МБАЛ „Сърце и Мозък“ в град Бургас. Проектът беше отличен лично от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов на специалната церемония.

Предвижда се проектът да бъде завършен до 2023 г. и да включва медицински център, аптека и многопрофилна болница за активно лечение с 13 отделения, които осигуряват над 270 болнични легла. Освен това инвестиционният проект ще създаде над 200 работни места и ще насърчи научните изследвания и разработки в областта на хуманната медицина.

Научните изследвания са дългосрочен приоритет за Търговска лига. Предвижда се значително разширяване на дейността в широк спектър от терапевтични области, включително проучвания на човешкия геном чрез диагностични и клинични изследвания на оригинални комбинирани продукти за лечение на сърдечносъдови заболявания, диабет и др.

На церемонията присъстваха Стамен Янев – директор на Българската агенция за инвестиции, и Антоанета Барес – директор на Национална компания „Индустриални зони“. Премиерът Борисов отбеляза положителната тенденция на нарастване на броя и мащаба на проектите, реализирани в страната както от чуждестранни, така и от местни компании – доказателство за благоприятния бизнес климат. Изявленията му предполагат и усилия за допълнително стимулиране на инвеститорите.