Търговска Лига вече получи сертификат за инвестиция клас „А“ за „Сърце и Мозък“ Плевен

Търговска Лига – Глобален Аптечен Център получи сертификат за инвестиция клас „А“ от Агенция „ИнвестБългария“ – на пряко подчинение на българското Министерство на икономиката. Проектът предвижда разширяване на съществуващата болница „Сърце и мозък“ в Плевен чрез изграждане на ново болнично крило за онкологични заболявания. Капацитетът на вече съществуващите клиники и отделения ще бъде допълнително увеличен при запазване на настоящата структура.

Инвеститорът планира още да изгради студентски кампус, предлагащ отлични условия за обучение и настаняване на студенти от Медицинския университет в Плевен, които специализират в болницата „Сърце и мозък“. Ще бъде изграден модерен център за рехабилитация и грижи, както и малък хотел за роднини и пациенти.

Изпълнението на инвестиционния проект, заедно със създаването на нови работни места, ще има и силен акцент върху научните изследвания в областта на хуманната медицина. Научноизследователската и развойната дейност остава дългогодишен приоритет на Търговска лига – обхваща широк спектър от терапевтични области, включително онкология, изследвания на човешкия геном, както и клинични изпитвания.