Без да отговорят на нито един от въпросите, поставени от Търговска Лига преди пресконференцията (24 часа, Епицентър, Стандарт), участниците, които претендират да управляват педиатричната помощ в София, постоянно търсят основание в собствените си провали: (1) Недостатъчно кадри, сякаш някой друг е отговорен за тяхното създаване, а не самите титулувани участници; (2) Два пъти по-висока детска смъртност от средната в ЕС, сякаш никой от тях няма решаващ принос в постигането на този тъжен и срамен рекорд. Сега упражняват натиск върху правителството и парламента, някои от тях в тежък конфликт на интереси, за да спрат проекта ,Мама и Аз’, защото бил частен, но не съвсем същия вид частен, както водещите клиники в Съединените щати и Европа. Най-новата и модерна детска болница в Европа е в Цюрих – изцяло финансирана с частни инвестиции и частни дарения. Тя ще бъде управлявана от истински университетски преподаватели и частни мениджъри, работещи в екип и голяма хармония за издигане на детското здравеопазване. По повод миш-маша от инсинуации като „селска, квартална, високотехнологична и скъпа” до „не вярваме и не може частен проект да успее, защото не му излиза сметката, но може частният инвеститор да направи болницата и да я даде на държавата за управление” – и защо така, питаме ние, понеже държавата е известна като „много добър“ управител на 150 ограбени и задлъжнели държавни болници. Може би д-р Здравков – като модерно мислещ лекар и директор от ново поколение – би бил добър управник на ‚Мама и Аз‘? Възмутително е невежеството да не се познава европейският здравноосигурителен модел, възприет в страната, и той да се отрича чрез етикети за национална сигурност, невъзможност на частна структура да изпълнява задачи по националната сигурност, още повече когато Конституцията и законите изрично предвиждат и регламентират това. Децата все пак не са собственост на държавата, както твърдите, нито са ваши, а бъдещето ще покаже, че тяхното лечение може да бъде високотехнологично, ефикасно и ефективно в ‘Мама и Аз’ в София. Международен Пресцентър на Търговска Лига...

Какъв абсурд: „Приветстваме построяването на частна детска болница“, но само след неизпълнимото вече 45 години условие „откриването на национална университетска детска болница като начин да се поддържат високи стандарти в условията на честна конкуренция“ Въпроси към Българската педиатрична асоциация, Фондация „За доброто“, Национална гражданска инициатива „За истинска детска болница“ и Национална мрежа за децата, по повод организираната от тях пресконференция днес: Каква „честна конкуренция“, като всички вие, водени единствено от еснафски интереси да запазите своята трибуна и доходи, търсите спирането на софийската ‚Мама и Аз‘ до второ пришествие? А търсите ли също безлимитни и безотчетни субсидии в допълнение на установения в страната и добре работещ здравноосигурителен модел, в който цените на педиатричните пътеки се качват и трябва да се качват? Защо частна детска болница в България, лицензирана, регулирана и контролирана по закона, да не може “да въведе максимално високи стандарти и достъпност до здравеопазване“ и да не може да постигне и поддържа „високи стандарти“ на качество, след като 10-те водещи  в света детски болници са частни? Защо изработването и приемането от държавата на „пътна карта за създаването на Национална детска болница“ трябва да започне с блокирането на софийската ,Мама и Аз’ и така да се отложи въобще детската болница в София за неопределено време? Защо държавата не може да изпълни своето „неотменимо задължение за „[п]редоставянето на най-високия стандарт на грижа за здравето на всяко дете в България“, като лицензира, регулира и контролира дейността на детска частна болница? Защо упражнявате натиск върху правителството и парламента за постигане на частни, групови и лични интереси, които очевидно нямат нищо общо с облекчаване и подобряване на състоянието на детското здравеопазване? Всички вие не виждате ли, че проектът ‚Мама и Аз‘  дава  „ясни срокове и отговорности“ за откриването на софийската детска болница за по-малко от 48 месеца, считано от днес? Не виждате ли, че чрез частни инвестиции 160 държави реализират държавна политика със стратегически цели и за покоряване на Космоса? Защо се преструвате, че не разбирате конституционната равнопоставеност на частната и държавна собственост и основаните на тях стопански и обществени инициативи и защо държавна политика не може да се реализира чрез частна инвестиционна програма, когато законът ясно е регламентирал тази възможност? До кога ще се опитвате да говорите от името на „гражданското общество“  и занимавате всички с вашите тиражирани глупости, че лекарите са крепостни и никой не може да ги „дърпа“, да се аргументирате с измишльотината за „национален частен отбор“ или кощунственото, че „децата са собственост на държавата“ и т.н. до безкрай ? Обществото и нацията гледат с възмущение вашата кампания срещу ‚Мама и Аз‘, защото „отлагането и бавенето“ на софийската частна  болница ще е резултат на вашите усилия „или на политическа и професионална негодност, или на интереси, които нямат нищо общо с децата в България“ . Поддържането на абсурда „[ч]астната болница не бива да изпреварва създаването на националната при сегашното състояние на детското здравеопазване, неговото финансиране и кадрово обезпечаване“  води до задълбочаване на кризата в детското здравеопазване в София и нови катастрофални последици. Защото сами казвате „[д]етската смъртност у нас е над два пъти по-голяма от средната в Европа, а България продължава да е единствената в Европейския съюз, която няма национална детска болница” и няма голяма детска  болница в столицата. Международен Пресцентър на Търговска Лига Търговска Лига: ‚Мама и Аз‘ – София е безспорно необходим проект в интерес на бъдещето на България; ‚Мама и Аз‘ ще гарантира напреднала медицинска помощ за всички деца; Проф. Тони Веков: ‚Мама и Аз‘ ще бъде всенародна детска болница без грандомански намерения; Валерия Велева: Държавата се провали с детската болница. На ход е ‚Мама и Аз‘; ,Мама и Аз‘ ≠ Национална детска болница; Тихомир Каменов: Депутат, застанал срещу детска болница ,Мама и Аз‘, отива пред съда на историята;...

Това е пътят към подобряване на детското здравеопазване – веднъж единство да покажем, добавя той. Народните представители трябва да прозрат: какво и кога ще постигне страната, като стимулира частните инвеститори и кога държавата ще започне да управлява своята огромна и окрадена, чрез обсебваме или ограбване, собственост поне малко по-добре? Тихомир Каменов е основател на фирмената група на Търговска Лига и специалист по международно публично и частно право; единственият българин старши член на Световния Икономически Форум, Давос и Европейската финансово-икономическа конференция ‚Амброзети‘ "Агресията на Русия срещу суверенна Украйна и потресаващите жестокости на руската окупационна армия след 24 февруари и през последните 7 седмици сложиха окончателно край на „политиката на приобщаване“, възприета от развития демократичен свят към Русия след Горбачов и ускорена след интеграцията на Източна Европа. Политическата и ценностната заблуда, че чрез интензивна търговия и инвестиции Русия на Путин може да бъде приобщена, интегрирана, реформирана и демократизирана, сега рухна". Това ми каза Тихомир Каменов в разговор през април. Днес, пет месеца по-късно, думите му се оказаха пророчески. И темата ни отново е - пред какви изпитания е изправено човечеството...

Специални поздрави за служебния министър д-р Асен Мeджидиев и всички разумни и компетентни юристи, лекари и общественици за техните сдържано-положителни първи изяви относно голямата необходимост от проекта ‚Мама и Аз‘ в София и неговата перфектна законосъобразност. Инвестирана от Търговска Лига, за да започне работа, детска болница ‚Мама и Аз‘ ще бъде  прилежно „регулирана“ от държавата, а дейността ще бъде „финансирана“ от (държавно управляваната) НЗОК. Всички вярват и трябва да вярват в нашата етика и високата етика на отговорността, която сме поели, без да се поддават на инсинуации и злонамерени внушения. От друга страна, поради манипулативните опити да се твърди, че ‚Мама и Аз‘ има претенцията да измести проекта Национална детска болница, въпреки че изрично и многократно сме заявили обратното, чрез враждебни, некомпетентни, непровокирани и открито злонамерени коментари на лица, водени единствено от своите еснафски интереси, повечето от които никога нищо не са направили за общественото благо, Търговска Лига не възнамерява да обсъжда с тях финансовите, технологичните, лечебните и научноизследователските аспекти на своя благороден проект ‚Мама и Аз‘ София. За сведение на непросветените и алчните за безотчетни държавни субсидии,  от водещите 10 детски болници в света по клинични и научноизследователски резултати – нито една не е държавна, независимо дали са етикетирани като „национални“ или „университетски“ или често даже „градски“: защото табелките не лекуват. Aко бяха истински загрижени родители, компетентни специалисти, общественици и родолюбци, за каквито искат да се представят, тези коментатори, независимо дали са депутати, държавни служители или самонаети, щяха моментално да прегърнат проекта ‚Мама и Аз‘ в София като остро необходим от много години, с който не се отменя, а се подпомага създаването от държавата на Национална детска болница – някой хубав ден в бъдеще! Само за добронамерено, доброжелателно и наистина много компетентно обсъждане с лекари и специалисти, за които децата и пациентите стоят на първо място, сме готови да отворим широко нашите врати. Всичко друго, за сега, е казано в ‚Срещата‘: 24 часа; Епицентър; WebCafe; Блиц; Фактор; Дарик; Флагман; Плевен Прес; Плевен за Плевен; Дарик Плевен; Конкурент; Борба; Шумен; Варна;   Международен Пресцентър на Търговска Лига...

      СРЕЩА с фирмената група на Търговска Лига ,Мама и Аз‘ София е безспорно необходим проект в интерес на бъдещето на България   Уважаеми българи, Скъпи български семейства, Благородното и искрено намерение да построим детска болница в столицата произтича от нашата грижа и стремеж, бързо, да осъществим много модерен проект в служба на децата и родителите. Ние, в голямото семейство на Търговска Лига, също сме родители и вярваме в нашите възможности! Ние не сме и не можем да бъдем безразлични към продължаващата, десетилетия, агония и мизерия! България е единствената държава в Европейския съюз, която няма специализирана национална детска болница. Демографската криза силно се задълбочава. По данни на Световната банка детската смъртност в България за 2020 г. (на деца под 5 години) е една от най-високите в ЕС – 6 деца на 1‘000 раждания. Единствените страни с по-лоши резултати са Румъния (7) и Малта (7) при средно за ЕС – 3.5. Много фактори влияят на детската смъртност: стандарт и начин на живот, качество на храната, образование и грижа на родителите и т.н., но най-голямо значение имат качеството и достъпът до специализирана съвременна медицинска помощ. Историята на темата за изграждане на национална детска болница в София – скандалите и сега действащите ретроградни сили срещу нашия чист и честен проект, са всички добре известни и не заслужават внимание! Въпреки широкия обществен и политически отзвук, обаче,  реален напредък по изграждането и реализацията няма! Всяка година, родителите на хиляди болни български деца търсят лечение в чужбина, като за целта ежедневно събираме средства чрез благотворителни кампании. Защо ние сме готови да носим тази огромна отговорност? Преди да отправим заявлението за разрешение (вх. № ЛД-00-5/31.08.2022 г.), ръководството на групата се допитахме до нашите над 2‘500 образовани и висококвалифицирани служители и техните семейства – лекари, инженери, архитекти, биотехнолози, фармацевти и професионалисти по медицински грижи и огромна група последователи на модерното развитие в страната и чужбина:  как си представят доброто детско здравеопазване и имат ли сили да реализират проекта ‚Мама и Аз‘ в София за няколко години. Получихме огромна подкрепа и насърчения, заедно с много ценни съвети, предложения и обещания за безплатен извънреден труд, ако и когато започне реализацията. Фирмената група на Търговска Лига се развива вече 31 г. Ние сме сигурни и предвидими. Имаме 25-годишен опит в проектирането и изграждането на високотехнологични специализирани лечебни заведения, медицински научноизследователски центрове и GMP-сертифицирани фармацевтични производствени комплекси. Търговска Лига е доказан, голям национален инвеститор в здравеопазването, който никога нищо не е приватизирал: нито един завод, нито едно аптечно предприятие, нито една болница или учебна база. Нашето Архитектурно и Строително Бюро ‚Хелвеция‘ е получило редица професионални награди в България. Работи за огромни болнични проекти в Китай и Индонезия.  Достигнатата уникална за страната и призната отвъд Балканите и в ЕС експертиза е водеща компетенция в проектирането, строителството и усъвършенстването на модерни болнични сгради! Трябва, обективно, да е гордост в София и Родината. Българският Кардиологичен Институт е признат, в страната и чужбина, отличен управител на специализирани и многопрофилни, високотехнологични болници и уважаван научноизследователски център за ръководство в съвременната медицинска практика и болнична помощ. Всички наши проекти през последните 31 години са прозрачни и растящи пред очите на обществото. (Български Кардиологичен Институт, Сърце и Мозък Плевен и Бургас, Чайкафарма Висококачествените Лекарства, АСБ Хелвеция, ДаллБогг: Живот и Здраве). Какво планираме и очакваме? Да изградим болница за българските деца с 28  високотехнологични клиники и отделения – всички особено важни и полезни за майчиното и детско здравеопазване. Проектът предвижда изграждане на напълно нова многоетажна сграда в обособен парцел, проектирана специално и единствено с тази цел и функция – да обслужва само детската болница. ‚Мама и Аз‘ в София ще приема и лекува,  разбира се, деца и подрастващи от цялата страна, особено по-тежки случаи, за които не може да бъде намерена адекватна експертна помощ на регионално ниво. В напреднало сътрудничество, вече установено, с водещите центрове по майчино и детско здраве в Европа и Съединените щати, тази мечта ще стане реалност в следващите три години. Трябва ясно да заявим, че финансовите условия за лечение в ‚Мама и Аз‘ ще бъдат същите както в държавните болници. Лечението на всички деца ще се заплаща от НЗОК, съгласно разпоредбите на българското законодателство. Допълнително заплащане от родителите за лечението на техните деца не се предвижда. От лекарите в  ‚Мама и Аз‘ очакваме и ще направим необходимото за тяхното пълно посвещение на качеството в диагностичната, лечебната и научноизследователската работа. Обществото за сега ?!? Важна новина е, че получихме предварителната подкрепа за проекта на 3 големи политически сили, които ще участват в следващия парламент. А отношението към проблемите на детското здравеопазване у нас е най-критичният тест за готовността на политиците да управляват и решават проблемите на здравеопазването в цялата страна. Нашата корпоративна и лична отговорност: Инициативата за болница ‚Мама и Аз‘ е наша дълбоко осъзната национална и социална отговорност! Сигурни сме, че ще бъде посрещната с неподправен ентусиазъм от цялото общество. Частните болници са лицензирани по същия законов ред, както всички други държавни и общински болници и по-често са двигател на прогреса и развитието в медицината. Когато България е посочена като най-бедната страна във всички класации на ЕС и е изправена пред огромни политически, социални, финансови, отбранителни и технологични предизвикателства, дълг на българските предприемачи е да инвестират в обществено безспорни и срочни каузи за Родината (Тихомир Каменов обяви в Ню Йорк намерението си за създаване на фондация ,Мама и Аз‘). Нашата цел е най-доброто за нашите деца, в нашата Родина, сега!  Уверени сме, че тази цел е постижима. Доказват го нашите 34 екипа по спешна медицина 7/24/365 (без държавна субсидия) и най-важното: два и половина милиони пациенти на Българския Кардиологичен Институт и ‚Сърце и Мозък‘, които ни вярват. Частните болници в България са български болници – част от националното богатство. В частните болници работят достойни български лекари и медицински персонал, често обучавани и уважавани от водещи световни експерти. В частните болници на България се диагностицират и лекуват все повече и повече български пациенти, които свободно и убедено са ги избрали и най-важното – при високи клинични резултати и силно задоволство. Откровено казано, този проект не отменя, а подпомага и съкращава времето до създаването на държавна национална детска болница: най-малко защото има още дузина педиатрични специалности, които ‚Мама и Аз‘  няма капацитет да покрие. Както държавата не може сама да постигне всичко, така и никой частен инвеститор, още по-малко, може да посрещне всички здравни потребности. Държавата трябва ентусиазирано да приеме нашата протегната ръка. Липсата на педиатри и специалисти по детско здраве у нас е факт и за това имаме силна програма за напреднала квалификация на български лекари във водещи световни медицински центрове в Европа и Съединените щати. Готови сме да посрещнем желанието на всеки лекар да работи в съвременни условия, да развива своите знания, талант и умения. Ние винаги създаваме силен екип, с техника „на една ръка разстояние“ и всички възможности за точни мултидисциплинарни решения в полза на пациентите, сега в полза на нашите деца. С подкрепата на обществото, Търговска Лига може да реализира нашата голяма обща мечта за модерна специализирана детска болница в София. Таквор Бохосян Главен Изпълнителен Директор ‚Търговска Лига – Глобален Аптечен Център‘   Публикации в медиите: https://www.24chasa.bg/zdrave/article/12671321 https://epicenter.bg/article/-Mama-i-Az--Sofiya-e-bezsporno-neobhodim-proekt-v-interes-na-badeshteto-na-Balgariya/294744/4/0 https://webcafe.bg/ad-blok/mama-i-az-sofiya-e-bezsporno-neobhodim-proekt-v-interes-na-badeshteto-na-balgariya.html https://blitz.bg/obshtestvo/mama-i-az-sofiya-e-bezsporno-neobkhodim-proekt-v-interes-na-bdeshcheto-na-blgariya_news911840.html http://faktorbg.com/news_details/2904/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD:-%E2%80%9E%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%90%D0%B7%E2%80%9C--%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html https://darik.bg/mama-i-az-sofia-e-bezsporno-neobhodim-proekt-v-interes-na-badesteto-na-balgaria https://www.flagman.bg/article/276522 https://www.plevenpress.com/%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d1%81-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb/ https://plevenzapleven.bg/blog/2022/09/30/%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%bb-284617/ https://darik.bg/mama-i-az-sofia-e-bezsporno-neobhodim-proekt-v-interes-na-badesteto-na-balgaria https://www.konkurent.bg/news/16645242114304/mama-i-az-sofiya-e-bezsporno-neobhodim-proekt-v-interes-na-badeshteto-na-balgariya https://www.borbabg.com/2022/09/30/1mama-i-az/ https://www.shum.bg/article/229777/...