Търговска лига се нарежда сред най-динамичните компании в България

И тази година Търговска Лига се нарежда сред най-динамично развиващите се предприятия в престижната класация на Gepard, изготвена от специализираната бизнес медия Капитал. Класацията изследва и анализира компании с ръст на приходите през последните 2 години, като други основни критерии са „печалба“ и „персонал“.

Търговска Лига – Глобален Аптечен Център е сред най-големите и най-бързо развиващите се холдингово-подобни структури в сектора на здравеопазването и общото застраховането в България и Източна Европа – с ясно разпознаваеми марки и огромно влияние като цяло.