Търговска Лига е сред най-печелившите компании в България

Ежегодната класация „300 бизнес лидери в България“ подрежда водещите компании в страната според критерия „Печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация“ (EBITDA), изчислен на база на индивидуалния финансов отчет на съответната компания. В класацията попадат само компании, които са обявили финансовите си отчети за 2020 г. в Търговския регистър на Агенцията по вписванията или други публични източници преди 30.09.2021 г.

На фона на продължаващата тежка пандемична и икономическа криза, Търговска Лига – Глобален Аптечен Център подобрява миналогодишния си резултат с впечатляващите 91,28% и отбелязва EBITDA от 34 789 хил. лв. за 2020 г.