Пресконференция със заплахи към правителството и държавата за спиране на единствения готов проект за детска болница в София

Без да отговорят на нито един от въпросите, поставени от Търговска Лига преди пресконференцията (24 часа, Епицентър, Стандарт), участниците, които претендират да управляват педиатричната помощ в София, постоянно търсят основание в собствените си провали:
(1) Недостатъчно кадри, сякаш някой друг е отговорен за тяхното създаване, а не самите титулувани участници;
(2) Два пъти по-висока детска смъртност от средната в ЕС, сякаш никой от тях няма решаващ принос в постигането на този тъжен и срамен рекорд.

Сега упражняват натиск върху правителството и парламента, някои от тях в тежък конфликт на интереси, за да спрат проекта ,Мама и Аз’, защото бил частен, но не съвсем същия вид частен, както водещите клиники в Съединените щати и Европа. Най-новата и модерна детска болница в Европа е в Цюрих – изцяло финансирана с частни инвестиции и частни дарения. Тя ще бъде управлявана от истински университетски преподаватели и частни мениджъри, работещи в екип и голяма хармония за издигане на детското здравеопазване.

По повод миш-маша от инсинуации като „селска, квартална, високотехнологична и скъпа” до „не вярваме и не може частен проект да успее, защото не му излиза сметката, но може частният инвеститор да направи болницата и да я даде на държавата за управление” – и защо така, питаме ние, понеже държавата е известна като „много добър“ управител на 150 ограбени и задлъжнели държавни болници. Може би д-р Здравков – като модерно мислещ лекар и директор от ново поколение – би бил добър управник на ‚Мама и Аз‘?

Възмутително е невежеството да не се познава европейският здравноосигурителен модел, възприет в страната, и той да се отрича чрез етикети за национална сигурност, невъзможност на частна структура да изпълнява задачи по националната сигурност, още повече когато Конституцията и законите изрично предвиждат и регламентират това. Децата все пак не са собственост на държавата, както твърдите, нито са ваши, а бъдещето ще покаже, че тяхното лечение може да бъде високотехнологично, ефикасно и ефективно в ‘Мама и Аз’ в София.

Международен Пресцентър на Търговска Лига