На всеки 73 дни здравната информация в света се удвоява: Търговска Лига е в напреднало търсене на партньор по проекти, свързани с изкуствен интелект, за да се влее в „здравната революция“ и да се справи с лавината от big data и комплексност при образяването, диагностиката и електронните медицински досиета, тъй като стремежът за осигуряване на най-добрите здравеопазване и здравно осигуряване нараства постоянно.

На всеки 73 дни здравната информация в света се удвоява: Търговска Лига е в напреднало търсене на партньор по проекти, свързани с изкуствен интелект, за да се влее в „здравната революция“ и да се справи с лавината от big data и комплексност при образяването,  диагностиката и електронните медицински досиета, тъй като стремежът за осигуряване на най-добрите здравеопазване и здравно осигуряване нараства постоянно.