our-resources

За сектора

Дистрибуторската организация e основна структурна единица в лекарстворазпространението и осъществява жизнено важната връзка между производителя на лекарствения продукт и крайния потребител – пациента. След 20 години на пазара, Търговска Лига успява да постигне стабилна позиция в лекарствоснабдяването и заема водеща позиция в страната по редица показатели – номенклатура на лекарствени продукти (представляваща списъка с продукти, които Търговска Лига разпространява), размер на продажбите, пазарен дял (в болничния сектор и в снабдяването на търговците на дребно – аптеките), брой складове в страната, както и брой обучени служители. Тя е изградила репутация на надежден пазарен партньор за редица концерни и други търговски фирми по целия свят.

Лекарствоснабдяването и лекарстворазпространението е напълно свободен от държавно капиталово участие сектор на българската икономика. Той е строго регулиран и постоянно наблюдаван, поради високите обществени ценности, които защитава и признатото значение за развитието на съвременното общество. От десетилетия този сектор е силно конкурентен и много добре развит. За пример за израстване виж историята на Търговска Лига. Нищо поучително няма в пладнешкото разграбване на заварените държавни аптечни и специализираните външнотърговски предприятия направено, организирано през 2007-2008 г. Съдбата беше по-милостива към приватизираните за “жълти стотинки” български фармацевтични заводи през 1999 г и 2001 г. Търговска Лига никога, нищо не е приватизарала.

Съвременната концепция за сектора и исторически преглед: юни 2010г

Стабилността на лекарствоснабдяването и дистрибуционната структура e гаранция за осигуряване на достъпността, безопасността и терапевтичните […]