Търговска Лига регистрира ръст на успешно изпълнените поръчки за 2014 г.

От началото на 2014 г. Търговска Лига Национален Аптечен център АД е подготвила и подала оферти за 105 обществени поръчки по ЗОП (Закон за обществените поръчки) за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия в здравни заведения.

В резултат на това бяха успешно сключени 95 договора за доставка в университетски, държавни и частни болници.

Компанията отбеляза осезаем ръст на изпълнени поръчки в сравнение със същия период на миналата година. Очаква се положителната тенденция да се запази до края на годината.