Другите за нас

Търговска Лига е широко призната от чужденстранните медии. Вижте статиите за компанията:

2002 – Forbes Magazine – Special 85th Anniversary Issue (http://comleague.com/files/new/Forbes_Eng.jpg)

2004 – USA Today (http://comleague.com/files/new/USA_Today.jpg)

2005 – Financial Times; Marketing in Central and Eastern Europe (http://comleague.com/files/new/Marketing_in_CEE.pdf)

2005 – New Europe Newspaper (http://comleague.com/files/new/New_Europe_Publication.jpg)

2009 – International Herald Tribune (http://comleague.com/files/new/International_Herald_Tribune.pdf)