who-we-are

Успехи

Фирмата е най-големият и най-кредитоспособен клиент на UBS AG в България за периода 2006 – 2010г

Финансов резултат за 2009 г:

Брутни приходи: 71 милиона евро

Нетен резултат: 6,2 милиона евро (Еднократните печалби или загуби са изключени.)

Инвеститорският интерес е необичайно висок: “скрита перла”, възкликна един инвестиционен банкер от Лондон

Със засилване на кризата в Еврозоната инвеститорският интерес от Азия, Северна Европа и САЩ към Търговска Лига нараства. Като частна фирма, Търговска Лига е свободна от тиранията на финансовите пазари и по-специално от задушаващото тримесечно финансово отчитане. Търговските цикли никога не съвпадат с календара. В среда на намаляващ апетит за поемане на нови рискове, Търговска Лига стана много атрактивен избор за миноритарни инвеститори. Като национален шампион на иновациите в областта на здравеопазването със световно признание, който работи в нова страна-членка на ЕС със стабилни публични финанси, фирмата е идеално позиционирана за максимално развитие в служба на обществото и утвърждаване на лидерската си позиция на пазарите за дълго време. Особено насърчително е сливането на мегатенденциите за драстично застаряващото население, преминаването към по-висока достъпност на лекарствата и специализираните грижи и новия акцент върху мобилността на пациентите при избора на лечение и информация./** линк Харърд Бизнес Ревю/

 

Кратък списък на маркетинговите кампании и пазарните пробиви за:

  • Pfizer: Accupro®, Sortis®, Zeldox®; ръст на продажбите от 20% (Zeldox®) до над 500% (Accupro®) в рамките на първата година на договора; дългосрочен маркетинг, възлагане на права на производство и продуктов портфейл
  • sanofi~aventis: Insuman®, Cefrom®, Anzemet®, Fraxiparine®; ръст на продажбите от 100% в рамките на първата година по договора; дългосрочни права за маркетинг и дистрибуция и растящо сътрудничество в проучванията на нови форми
  • Roche: Dilatrend®, Rocephine®, Madopar®, Inhibace®; ръст на продажбите от 700% в продължение на 5 години (Dilatrend®), >1000% за 2 години (Rocephine®), 200% за 1 година (Madopar®), 90% през първата година (Inhibace®)
  • AstraZeneca: Seroquel®, Symbicort®; ръст на продажбите от 100% (Seroquel®) през първата година, продажби от 0 евро до 1,8 милиона евро за 9 месеца (Symbicort®) – непознати дотогава успехи и бързина, на която и да е територия в света
  • Eli Lilly: Humulin®, Zyprexa®, ReoPro® 20% CAGR, 5 години, на консервативния пазар на инсулина и шизофренията след 300% ръст през първата 1 година
Международни членства

World Economic Forum Търговска Лига е член на World Economic Forum от 2005 година и […]

Другите за нас

Търговска Лига е широко призната от чужденстранните медии. Вижте статиите за компанията: 2002 – Forbes […]