Ресурси

Солидната репутация на Търговска Лига, като иновативна и много компетентна компания и впечатляващ глас по острите въпроси на българското здравеопазване, донесоха признанието на медицинските специалисти и цялото общество. Днес, само предубедените не признават Търговска Лига за лидер в модерните нововъведения и пазарната динамика, оформящи бъдещото на сектора.

Търсенето на новото е заложенo в “гените” на компанията и е решаващо за достигането и задържането на конкурентните предимствa. Откриването, въвеждането или производството на услуги и продукти постоянно подпомага вътрешнофирмената интеграция. Водещите ни позиции в промоцията и продажбата на нови лекарства и в комуникацията с пациентите стъпват на корпоративна култура, непозната по нашите географски ширини, устремена напред, прогресивна и постигаща резултати. Заедно с „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД (www.tchaikapharma.com), Търговска Лига разполага с над 140 висококвалифицирани медицински представители из цяла България, които са създали отлични контакти с медицински професионалисти, регулатора – РЦЗ към Министерството на здравеопазването и в общините.

Тези връзки с медицинската общност укрепват и благодарение на мероприятия, организирани от Търговска Лига като симпозиуми, конференции, роуд шоута, Национални Кардиологични Дни и други. Тези срещи, по правило се превръщат в събития, посетени от хиляди будни лекари и са водени от видни експерти и професори по медицина от цял свят.

Търговска Лига се радва на широка база от лоялни клиенти, разполага с най-модерната система за управление на връзките с клиентите и търговските партньори, основана на персонализирана SAP Р/3 платформа. Достигаме до 3000 аптеки, 350 болници и университетски центрове и специализирани диспансери.