Възможности

Оползотворяваме ресурсите си, кодифицираме практики и процедури, като развиваме способностите на своите талантливи служители. Търговска Лига е далеч напред в управлението на финансовия риск спрямо основните си конкуренти в района. През годините Търговска Лига си спечели признание за качествената дистрибуция и логистичните и IT решения, както и успеха в изграждането на силни търговски марки. Това оказва значително благотворно влияние върху обема на важните договори за продажба, като държавни поръчки и финансовите резултати. Търговска Лига има всички основания да очаква големи успехи в планираното производство и въвеждане на българския пазар на нови биотехнологични продукти и много приносни лекарства с извънредно търсен терапевтичен ефект, включително персонифицирани лекарства.

Като голяма компания в своята област, Търговска Лига защитава интереса на индустрията и популяризира мисията си чрез активно застъпничество и PR кампании, както и чрез организиране на обществени събития. Нашата гъвкавост и обширни възможности ни превръщат в най-развития и най-често избиран стратегически партньор в областта на маркетинга на патентно защитените лекарства в Централна и Източна Европа.

Търговска Лига притежава големи и силно открояващи се компетенции и познания и изпреварва конкуренцията чрез:

  • По-голяма ефективност
  • Високо качество
  • Иновация
  • Модерно лечение на пациентите и отзивчивост към техните нужди
  • Скорост и гъвкавост в приспособяването към изменящите се условия
  • По-добро застъпничество
  • Ненадмината корпоративна култура на успеха и преследване на резултати