our-resources

Нашите ресурси и възможности

Търговска Лига управлява солидни активи, организация и инфраструктура в цялата страна – единствени по рода си в индустрията – и така компанията допълнително се отличaва сред конкурентите. Търговска Лига отдавна е станала “главна врата” към пазара на медицинско оборудване и нови лекарствени средства за региона. Опитът, натрупан в редица партньорства в областта на промоцията, пазарните проучвания, маркетинга, регистрацията на лекарствени продукти, разпространението и търговията на едро, е голям и решаващ нематериален актив.

Възможности

Оползотворяваме ресурсите си, кодифицираме практики и процедури, като развиваме способностите на своите талантливи служители. Търговска […]

Ресурси

Солидната репутация на Търговска Лига, като иновативна и много компетентна компания и впечатляващ глас по […]