our-resources

Винаги с една крачка напред

Търговска Лига гарантира иновативни и утвърдени терапии на пациентите и лекарите благодарение на взаимноизгодните си отношения с лидери в научните изследвания, на които осигурява безпрецедентно добър прием на пазара и отговаря за управлението на пазарния живот на отделния продукт.

Начало > Решения

Решения

 • [:en]As the marketing and pharmaceutical manufacturing arm of Commercial League Healthcare Group, Tchaikapharma High Quality Medicines Inc. has a wide reach and a long-lasting expertise in the development and manufacturing of high-quality generic and in-licensed medicines with a proven cost-effectiveness ratio. [:bg]Тъй като маркетинговото и производствено рамо на фирмената група на Търговска Лига, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, има широк обхват и дълготраен опит в разработването и производството на висококачествени генерични и лицензирани в страната лекарства с доказано съотношение разход-ефективност.

  Успехът на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД е изграден върху истинско уважение към пациента и трайна връзка с лекари. Ние сме широко приети като доверен партньор на българските лекари, специализирани както в генеричното, така и в лицензираното производство, с текуща листа от около 100 молекули.

  Чайкафарма е един от водещите регионални производители. Отличаваме се с качество и модерност. Допринасяме стойност благодарение на нашата устойчива качествена експертиза, стриктно спазване на стандарта на Добрата производствена практика (ДПП) и широки кампании за повишаване на обществената информираност относно различни заболявания. Ние се ангажираме да предоставяме най-напредналите молекули на достъпни цени.

 • [:en]Commercial League is at the forefront of the fight against cardiovascular disease – the number one killer in the world today. Our partner in the field of cardiology, the Bulgarian Cardiac Institute, is a leading institution in cardiac care in South Eastern Europe. [:bg]Търговска Лига е в челните редици на борбата срещу сърдечно-съдовите заболявания – съвременният убиец номер едно в света. Нашият партньор в областта на кардиологията, Българският Кардиологичен Институт е водеща институция в кардиологичното лечение в Югоизточна Европа.

  Успешното здравеопазване и бизнес моделът на Българския Кардиологичен Институт са изградени около стройна структура от 12 амбулаторни центъра за специализирано лечение и четири модерни кардиологични болници в големи български градове – Плевен, Велико Търново, Ямбол и Варна. В допълнение поддържаме 19 напълно оборудвани линейки, с което осигуряваме навременното животоспасяващо придвижване на спешни пациенти, за да бъдат подложени на интервенционално лечение. Екипът на БКИ, състоящ се от 125 лекари и 376 медицински сестри, осигурява възможно най-доброто лечение и е отдаден на спасяването на живота на пациентите в България, страдащи от сърдечно-съдови заболявания.

  Тенденцията е към увеличаване на броя на болниците, за да осигурим на пациентите по-широк достъп и по-качествено лечение. Болниците са акредитирани съгласно стандартите за лечение на сърдечно-съдови заболявания на Европейското кардиологично дружество. Те работят в тясно сътрудничество с изтъкнати професори от България, Франция, Италия, Чехия и САЩ.

 • Лицензирането на лекарствени продукти в България с цел производство или комерсиализация на дадена територия в Европа, или и двете, премахва голяма част от рисковете, свързани с възвръщаемостта на инвестициите в процеса на ограничаване на разходите.

  CL Sourcing Company AG е създадена през 2000 г. в град Цуг, Швейцария. Мястото е внимателно избрано и неслучайно се намира в сърцето на Европа – важно предимство за проучвателните и бизнес дейности на компанията, извършвани заедно с международни партньори от цял ​​свят.

  Основните организационни дейности на CL Sourcing Co AG в днешно време са:

  * Болнично и извънболнично лечение (The US CardiacCare Europe® Program)
  * R&D в приложенията на нанотехнологията в рамките на онкологията с цел преборване с рака
  * Лекарствено лицензиране в страната и производство и комерсиализация на генерични лекарства
  * Управление на активи и финансови услуги, включително улеснено сключване на застрахователни и презастрахователни договори

 • Предоставяме пълния спектър от грижи за пациенти, страдащи от сърдечно-съдови заболявания, като работим с доказани специалисти от цяла Европа, включително Франция, Италия, България и Чехия.

  Cardiac Care Europe представлява паневропейска инициатива, вдъхновена от Жан-Пиер Басанд, Президент на Европейското кардиологично дружество в периода 2002 – 2004 г., и извършена от швейцарската компания CL Sourcing AG.

  Предлагаме персонализирани решения за пенсиониране на изискани места с предоставяне на необходимата първокласна медицинска помощ.

  Вярваме в интеграцията на здравеопазването, което се фокусира върху индивидуалния пациент, а не върху институцията, в следствие на което създаваме съобразени програми за пациентите в сътрудничество с работодатели, осигурители и индивидуални пациенти, както и техните семейства.

 • Търговска Лига се стреми да подсигури широк спектър от качествени лекарства за българските граждани. Като дистрибутор с пълен асортимент, работим с почти всички фармацевтични продукти, регистрирани в страната.

  Търговска Лига снабдява много аптеки и допълнително ги подпомага в поддържането на тяхното електронно стопанство, продуктова и пазарна информираност или счетоводната отчетност.

  Благодарение на интегрираната си система за управление на складовото стопанство, бърз стокооборот и надеждна логистична  и информационна инфраструктура, можем да прaвим доставки два или три пъти дневно. Напоследък това е икономически нецелесъобразно. Имаме капацитета да съхраняваме складови наличности, необходими за посрещане на едномесечното потребление в цялата страна. Можем да доставим всяка заявка на цялата територия на България в рамките на 12 часа.

  Чрез своята уникалната система за автоматично комисиониране на поръчки, въведена през 1997 г, снабдена с електронната система за продуктов контрол и светлинно индициране, специализиран софтуер за управление на складово стопанство, мениджмънт на връзките с клиентите и гъвкава логистична система, ние гарантираме бързи и сигурни доставки директно на аптеките в цялата страна.

  От 1991 г насам Търговска Лига е натрупала задълбочени познания за българския пазар на лекарства и реализира редица конфиденциални пазарни проучвания. В помощ на концерните-производители на патентовани фармацевтични и биотехнологични продукти Търговска Лига осигурява навлизането на пазара, изследване на вредни лекарствени взаимодействия и приложение извън листовката и особенно цененото трайно установяване на голям пазарен дял при увеличаващи се продажби.

 • В България , където на фармацевтичните дистрибутори не е разрешено да развиват дейност в собствени аптеки, Търговска Лига е създала партньорства с независими аптеки.

  Главният партньор на Търговска Лига е аптечната мрежа за търговия на дребно „Образцови аптеки” АД.

  Сътрудничеството с Търговска Лига осигурява редовно лансиране, промоция и маркетингови кампании с голяма бързина и впечатляващо влияние върху пазара. Пациентите имат възможността да се възползват от професионалните познания и ръководство по въпросите на медицинското обслужване и терапевтичните решения на достъпни цени.

 • Чрез маркетинговата си стратегия и ноу-хау без конкуренция, Търговска Лига представи на българските пациенти редица нови методи на лечение.

  Списъкът включва хипертония, диабет, хронична обструктивна белодробна болест, нарушения в централната нервна система, множествена склероза, псориазис, белодробна хипертония, хиперфосфатемия при пациенти с бъбречна недостатъчност в последен стадий, ревматоиден артрит и много други при масови заболявания и такива, пренебрегвани от фармацевтичната индустрия.

  Търговска Лига гарантира иновативни и утвърдени терапии на пациентите и лекарите, чрез симбиозни връзки с лидери в областта на проучванията и развитието, като им осигурява безпрецедентно добър прием на пазара и отговаря за управлението на пазарния живот на отделния продукт. Рентабилността, която Търговска Лига постига в своите промоционални и маркетингови кампании и модерната комуникация с лекари, пациенти и регулатори, решаващо увеличава продажбите и разширява пазарния дял на групата.