banner-01

Социална Отговорност

„Търговска Лига Национален Аптечен Център” АД работи за опазването на човешкото здраве и околната среда и основава дейността си на тези принципи. Приели сме, че е наш дълг не само да предлагаме и разпространяваме бързо и навсякъде в страната най-качествените продукти на водещите производители, но и да предлагаме конкурентни условия.

Участваме традиционно в редица благотворителни събития и кампании. Служителите на Търговска Лига играят ключова роля при осъществяване на корпоративната отговорност. Те помагат на нашите партньори в заздравяването на връзката с клиентите, като я трансформират в комуникационен канал за подобряване на здравеопазването на цялото общество.

Илюстрация на това са множеството компании и създаването на институти в различни сфери на фармацевтичния и здравен сектор, чийто създател, вдъхновител, както и финансов, и организационен гръбнак е Търговска Лига.

Работим в тясна връзка и обединяваме конгломерат от дружества, които споделят нашите цели и идеи за достъпност и подобряване на здравеопазването за всеки гражданин – независимо дали живее врата-до-врата с университетска болница или в малко отдалечено населено място.

Нашата отговорност е да инвестираме печалбите си и постоянно да усъвършенстваме обхвата на фармацевтичното производство, търговията на едро и дребно, животоспасяващата, болничната и извънболнична помощ, клиничните проучвания и изследователската дейност, здравното осигуряване. Тази експертиза гарантира лидерската позиция на Търговска Лига при преодоляването на етичните, социалните и екологичните предизвикателства, пред които се изправяме като стопанско дружество и като член на обществото.

Нашите приоритети

Нашите приоритети са: привличане и развиване на млади таланти инвестиции в иновативни социални проекти осъществяване […]