Начало > Контакти > Регионални клонове

Contact Us

Регионални клонове

Централен офис на Търговска Лига Национален Аптечен Център АД

София, 1172, бул. Г. М. Димитров 1
тел.: 02/962 54 51, 02/962 5452, 02/962 5453, 02/962 5454, 02/962 5455
факс: 02/962 5059, 02/962 4148

e-mail:cl@comleague.com

Главен счетоводител:
Таня Черкезова

Мениджър правен отдел:
Ивайло Боев

Regional divisions