Нашата култура

Търговска Лига е възприела корпоративната култура на постиженията. Установена е традиция на точност и надеждност по отношение на своите партньори в пазарните проучвания, търговията на едро и маркетинга на лекарства. Търговска Лига издирва, приема на работа, развива и задържа талантливите служители, особено трудолюбивите и всеотдайните.

Вътрешнофирмената нагласа, която е подкрепила този успех, е рядка комбинация от предприемачески дух и мащабен корпоративен обхват. Нашата уникална култура позволява талантливите и активни служители да се издигат съизмеримо с техните постижения – а не по старшинство. Ние не следваме застояли бюрократични изисквания за кариерно развитие; ние възнаграждаваме и стимулираме нашите възприемчиви служители с бърза мисъл въз основа на техните резултати и качеството на тяхната работа.