is-cl-right-for-me

Кои сме ние

Наименованието на юридическото лице е „Търговска Лига Национален Аптечен Център” АД, но обикновено се използва по-краткото Търговска Лига. Дружеството е основанo в началото на 1991г с търговски регистрационен номер 28154 при Софийски Градски съд, с адрес на управлението бул. „Г. М. Димитров” 1, София 1172, България.

Търговска Лига е дистрибутор на едро с лекарства, и разпространява медицински, лекарствени и организационни знания и информация в здравеопазването. Задъбочените пазарни проучвания и пазрни продуктови пробиви на Търговска Лига са добре изучени, но остават недостижими за конкурентите. Дейността на дружеството се реализира по Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ) и снабдява всички регистрирани по закона институции, в цяла България, с всички видове продукти, регистрирани в страната.

Какво ще се случи, ако се присъединя към организацията?

Ще бъдете “хвърлени” в действие от ден първи. Ние вярваме в едновременното обучение на нашия персонал чрез действие, както и чрез обучителни програми и международни курсове, които организираме и финансираме.

What this means for you
Нашата култура

Търговска Лига е възприела корпоративната култура на постиженията. Установена е традиция на точност и надеждност […]

Strict adherence to the rule of law