success-stories

Дали Търговска Лига е подходяща за мен?

Ако имате страст да промените нещата мащабно и искате да развивате своите умения и кариера чрез усилена работа в стимулираща обстановка, тогава Търговска Лига е за вас. Момент: моля, направете реална оценка на своята компетентност преди да отговорите положително или да изпаднете в дълбоки съмнения.

Вашите академични заслуги и професионален опит са важни за нас – ние искаме да видим, че имате солидна основа от умения, но това, което е по-важно за нас е вашето отношение, вашият начин на мислене, работна етика и цели за професионално развитие.

Работата при нас не е за всеки. Тя е за пламенни интелигентни хора, които искат да допринесат реално за по-добра промяна в живота на хората, на които предоставяме здравни грижи или ги снабдяваме с лекарства всеки ден. Ние изискваме всеотдайност, будно отношение и инициативност от нашите колеги. Възможностите за израстване са съизмерими с поетите и изпълнени задължения и особено с разработените и реализирани проекти.

Може да запомните, че работата с нас гарантира обогатяване на вашите умения и житейски опит. Като част от силна, растяща, любознателна и иновационна организация, вие ще бъдете заобиколени от способни и амбициозни хора, от които може да научите много и скоро ще видите резултати от своята работа.

Кандидат за медицински представител
Един ден от живота на счетоводител в Търговска Лига
 • img-04

  Казвам се Божидар Мучаков и съм главен счетоводител в Търговска Лига. Занимавам се със счетоводство от над 20 години. Имам магистърска степен по специалността от УНСС София.

  Някои от отговорностите ми са:
  – водя счетоводството на Търговска Лига
  – изготвям финансовите отчети на фирмената група
  – координирам дейността на счетоводния отдел ор над 20 души
  – отговарям пред висшето ръководство.

  Винаги следвам Международните счетоводни стандарти (IAS) и Международните стандарти за финансови отчети (IFRS), както и данъчните и осигурителни закони на Република България. В работата си трябва постоянно да следя актуалните стандарти и винаги да съм запознат с измененията в тях.

  Компанията осигурява професионалното ми развитие, като организира обучетлени курсове по IAS, IFRS, Закона за ДДС, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за облагането на доходите на физическите лица, провеждани от специалисти на място във фирмата или в Инситута на дипломираните експерт-счетоводители.

  Работният ми ден е динамичен; често се явявам лично в НАП и одиторските служби. Когато съм в офиса си в Търговска Лига, следя работата на колегите си и им съдействам за всичко. Винаги работим в екип и взимаме решенията заедно. Когато човек обича работата си, не е трудно да намери вярното решение.