Уверявам се, че моите колеги имат нужните апарати и технологии да обслужват пациентите.

Николай, Системен администратор

Нашето познание е най-добрия инструмент за осигуряване на конкурентни услуги.

Мая, Медицински представител

За да научите повече, погледнете в настоящите възможности за работа в Търговска Лига.

 

Наименованието на юридическото лице е „Търговска Лига Национален Аптечен Център” АД, но обикновено се използва по-краткото Търговска Лига. Ако имате страст да промените нещата мащабно и искате да развивате своите умения и кариера чрез усилена работа в стимулираща обстановка, тогава Търговска Лига е за вас. Ние в Търговска Лига винаги предлагаме работа на млади и на опитни професионалисти от различни области – от лекари и фармацевти до езиковеди, юристи, инженери и много други.
Търговска Лига е дистрибутор на едро с лекарства, и разпространява медицински, лекарствени и организационни знания и информация в здравеопазването. Работата при нас не е за всеки. Тя е за пламенни интелигентни хора, които искат да допринесат реално за по-добра промяна в живота на хората, на които предоставяме здравни грижи или ги снабдяваме с лекарства всеки ден. Можете да разгледате актуалните свободни работни позиции по-долу и да кандидатствате за конкретна длъжност като се свържете с посочения управител „Човешки ресурси” с автобиография и мотивационно писмо.