Начало > Отзвук от Сесията на Световния Икономически Форум „Стратегически диалог за Западните Балкани”
  • Отзвук от Сесията на Световния Икономически Форум „Стратегически диалог за Западните Балкани”

    В изпълнение на стратегията за единен цифров пазар, приета през 2015 г. от Европейската комисия, през 2016 г. Българският Кардиологичен Институт (БКИ) въведе централизирана система за обработка, съхранение и достъп до електронно медицинско досие за всички свои пациенти.   Това доведе до преодоляване на голяма част от непродуктивните пропуски между стратегия и реализация в диагностиката и лечението. Осигурихме достъп до високоспециализирано професионално знание в реално време за всички пациенти на територията на цялата страна и  увеличихме ефективността на медицинската грижа в болниците и медицинските центрове на Института.

    Напредъкът и иновативния подход на БКИ при внедряването на дигиталните технологии в здравеопазването е забелязана и отличена в Европа, въпреки непрестижното предпоследно място на страната ни според  доклада за напредъка в областта на цифровите технологии (EDPR) за 2017 г. (в сферата на внедряването на цифрови технологии, България е поставена на 27-мо от общо 28 места. (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi)

    По покана на Министър-председателя Бойко Борисов и  Президента на Световния икономически форум (WEF) Борге Бренде, Председателят на фирмената група на Търговска Лига представи опита и постиженията на  БКИ по време на дискусията „Стратегически диалог за Западните Балкани” в София на 17 май 2018 г. В рамките на организираната от WEF среща между представители от публичния и частния сектор, и политическите лидери от Балканите и Европа, бе обсъдено как стимулирането на публично-частното партньорство ще отключи пълния потенциал на региона. В речта си и кратката презентация г-н Каменов показа един водещ модел за гъвкаво и модерно управление на големи бази данни (Big Data) в резултат на успешно въвеждане на дигиталните технологии в здравеопазването.