Другите фирми от групата

Други фирми от групата са лидери в специализиранaтa кардиологичнa грижа (http://www.b-c-i.eu/) и прогнозната онкология, гериатричните когнитивни болести и инсулта, набирането на пациенти и големите клинични изпитвания (http://ceetrials.com/), генеричното и лицензното производство на медикаменти (www.tchaikapharma.com), здравното осигуряване (www.dallbogg.com), лечението на американски пациенти в Европа (www.clsourcing.com).