Готови за растеж

За по-малко от две десетилетия нашият модел направи компаниите от групата най-продуктивният център на продажби и проникване на лекарствения пазар в ударената от кризата България. По конкурентноспособност и удовлетвореност на пациентите спрямо всички конкуренти, групата на Търговска Лига е на върха в своята сфера.

Ние подпомaгаме медицинското образование и развиваме продължаващото обучение на българските лекари, повишаваме квалификацията на медицинските специалисти и реализираме научно-изследователски проекти. Доказали сме своята издръжливост срещу необоснованите атаки на нашите губещи конкуренти и сме си осигурили трудно постижима възвръщаемост на инвестициите. Най-важното – Търговска Лига е спомогнала за извършването на значителни подобрения в българското здравеопазване и е спасила хиляди животи в процеса на своето израстване. Този стопански модел на фирмено развитие е безпрецедентен в историята на европейския бизнес и е не само силна мотивация, но и гаранция за по-нататъшно разрастване.