Нашите ценности

Здраве и благополучие за всеки е нашият първи приоритет.

Уважение и честност към човека, семейството, бизнеса и обществото, на които служим.

Високото качество на нашите продукти и услуги е основно изискване, завинаги.

Иновацията и отличното изпълнение на задачите са целите, които непрекъснато преследваме.

Вярваме в честността на хората и почтените пазарни отношения, затова Търговска Лига многократно е заставала срещу корупцията.

(http://comleague.com/files/new/International_Herald_Tribune.pdf) (http://comleague.com/files/new/Commercial_League-Stanishev.pdf)