Нашата мисия

Мисията на Търговска Лига е да насърчава развитието на публичното здравеопазване и да подобрява достъпа до здравни грижи и качествени лекарства за всеки чрез създаване на инфраструктура и въвеждането на технологии, както и чрез повишаване на информираността по здравни въпроси на населението и издигане квалификацията на лекарите. В изпълнение на своята мисия през годините Търговска Лига създаде влиятелна информационна мрежа в страната (GP Pharmaceuticals Newsletter) – и сключи многобройни договори за промоция, маркетинг и дистрибуция – със или без единен дистрибуционен канал – за водещи международни фармацевтични концерни.

Благодарение на забележителния си опит в създаването на успешни брандове и провеждането на задълбочени пазарни проучвания, Търговска Лига е сред най-високоуважаваните фирми в здравеопазването, включително на Балканите и в Източна Европа.