our-business-model-banner

Нашият бизнес модел

Групата на Търговска Лига възниква от развитата фармацевтична дистрибуция на Търговска Лига, започнала през 1991 г. Днес компанията представлява функционално интегриран конгломерат от компании и холдингови структури със здрава мрежа и концепция за добра рентабилност. Фирмата е уникална порода признат шампион, израснал в трудните условия на българския преход. Търговска Лига никога не е приватизирала аптечно предприятие или фармацевтичен завод. Нейният възход е изцяло плод на органично израстване, модерно знание и упорит труд.

Много обективни анализи са оценили успешния бизнес модел на Търговска Лига, като най-иновативния в сферата на здравеопазването в България и в Източна Европа ( ФТ репорт, Форбс). Далновидната пазарна стратегия и качеството на нейното изпълнение са в основата на успеха. Неслучайно надписът в нашата заседателна зала гласи: „Знаем много, действаме бързо и решително – идват нови успехи.”

Функционалната фирмена група не е самостоятелно юридическо лице и се състои от тясно свързани компании, всяка от които е пазарен лидер или се очаква скоро да стане такъв в съответния подсектор на българското и международното здравеопазване.

През последните 23 години Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД e водещ търговец на едро с лекарства в страната и незаменим генератор на дълбоки пазарни проучвания и публични комуникации в здравеопазването. Компанията е основен партньор на държавата и публичните фондове (НЗОК, Държавен резерв) в развитието и реформата на здравеопазването. Провеждаме много и успешни маркетингови кампании по налагане на нови лекарствени продукти, модернизираме българската фармацевтична индустрия, лекарствоснабдяването и лекарстворазпространението. Компанията е дългогодишен безлихвен кредитор на българските държавни болници и основен инвеститор в мащабни проекти за модернизиране инфраструктурата на сектора и подобряване достъпността на пациента до медицинска помощ на световно ниво.

Нашите ценности

Здраве и благополучие за всеки е нашият първи приоритет. Уважение и честност към човека, семейството, […]

Нашият мироглед

Имаме визия за непрекъсната иновация и подобряване нкачеството на грижата за  здравето. Като ръководим водещи […]

Нашата мисия

Мисията на Търговска Лига е да насърчава развитието на публичното здравеопазване и да подобрява достъпа […]

Готови за растеж

За по-малко от две десетилетия нашият модел направи компаниите от групата най-продуктивният център на продажби […]

Другите фирми от групата

Други фирми от групата са лидери в специализиранaтa кардиологичнa грижа (http://www.b-c-i.eu/) и прогнозната онкология, гериатричните […]