2012 – 2014

Български Кардиологичен Институт АД

В края на 2013 компанията инвестира над 2,5 млн. лв. за създаване на болница по инвазивна кардиология в град Видин. Въпреки стряскащата статистика за високата заболеваемост и смъртност от сърдечно-съдови заболявания в най-слабо икономически развития регион на страната (Северозападна България), болницата все още чака разрешение за дейност. Само за месец 8057 жители на града подкрепиха с подписи новосъздадената кардиологична болница.

ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД

От средата на 2013 здравният фонд ДаллБогг: Живот и Здраве получава Лиценз за извършване на застрахователна дейност. Днес застрахователната компания предлага застраховки „Автокаско”, „Обща гражданска отговорност”, „Гражданска отговорност на автомобилистите”, „Домашно имущество”, „Злополука”, „Заболяване”, „Пожар и природни бедствия”, „Помощ при пътуване (асистанс)”.  Както е видно от официалната статистика на Комисията за финансов надзор, само за няколко месеца дружеството влиза в топ 10 на застрахователните компании, има стабилни пазарни позиции с трайно увеличаващ се пазарен дял и нарастваща ефективност.