2010 – 2011

Търговска Лига печели два големи международни арбитража.

Търговска Лига подновява основни многофункционални договори за множество продукти с F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Утвърждава се дружеството Клинични Проучвания ЕАД, което има за цел да предлага алтернативни начини на лечение на пациентите и да подкрепя научната и изследователска дейност на редица водещи университети от Европа и Съединените щати, както и различни фармацевтични компании.

Първата копка на нов Кардиохирургичен комплекс в Плевен

Въпреки световната икономическа криза, фирмената група на Търговска Лига продължава да инвестира в иновационни и социално значими проекти. На 16 май 2010 г. в Плевен Премиерът на България, г-н Бойко Борисов, прави първата копка на новия кардиохирургичен комплекс на стойност 18 млн. евро.

Търговска Лига постига извънсъдебно споразумение по съществен спор с Pfizer и продължава да развива многостранните отношения между дружествата.

20 години Търговска Лига

На 12 декември 2012 г. Търговска Лига отбелязва 20 години от основаването на компанията от Тихомир Д. Каменов през 1991 г. В годините от създаването си досега Търговска Лига постига национална и международна известност като всепризнат лидер в здравеопазването. През тези две десетилетия благодарение на иновативността си компанията преодолява множество политически промени и периоди на икономическа нестабилност, обединявайки поколения професионалисти от България и цяла Европа в името на здравето на милиони пациенти. В бъдеще милиони други ще могат да се възползват от доказаната компетентност на фирмената група в областта на кардиологията, онкологията, психиатрията, висококачественото здравно осигуряване и много други сектори.