2006 – 2007

Договор с Pfizer за кардиологични продукти

Сключен е договор с Pfizer за налагане на кардиологични продукти и продукти за централната нервна система.

Сертификат от Moody

Компанията получава сертификат ISO 9001:2008 от Moody International за съхранение, складиране и дистрибуция на лекарства, козметични продукти и хигиенни консумативи.

Постоянни дарения за периода в размер на 117 000 евро

Търговска Лига финансира построяването на детски площадки в София. Общият размер на даренията за периода 2006 – 2007 възлиза на 117 000 евро.