2004 – 2005

Нов растеж

Търговска Лига –Национален Аптечен Център е най-бързо разрастващата се компания в областта на набирането на нови пациенти. Поради това тя става предпочитан партньор в маркетингови кампании и клинични проучвания за патентовани продукти на мутинационалните концерни.

Търговска Лига постига 70% пазарен дял от пазара на лекарства за диабет с продуктите на sanofi-aventis.

След включването на Търговска Лига в диабетната лекарствена кампания за sanofi-aventis, пазарните резултати са изстреляни до трицифрен ръст на Insuman® за по-малко от година и така проправят пътя за известния успех на Lantus®. Впоследствие за продуктите на sanofi-aventis е отчетен 70% от пазарния дял на нови пациенти.

Търговска Лига става пазарният лидер в маркетинга и дистрибуцията на лекарства за множествена склероза

За по-малко от три години след подписването на договор с Schering AG (по-късно Bayer Schering Pharma AG) фирмената група на Търговска Лига стана лидер в лечението на множествената склероза чрез съвместно маркетиране и дистрибутиране на над 90% от доставките на лекарства за множествена склероза.

Мандатен договор с Aventis Internatiоnal

Търговска Лига поема маркетинговата и промоционална дейност и постига рекорден ръст в продажбите на Taxotere и Campto, последван от категоричен пробив на пазара за Eloxatine и Anzemet.

Търговска Лига удвоява печалбите за два продукта на AstraZeneca

Подписан е договор за промоционални услуги с AstraZeneca за маркетинга на Seroquel®. За по-малко от година продажбите се удвояват и Seroquel® се превръща в продукт номер едно за лечението на шизофрения и биполярно разстройство. Сходни резултати са постигнати за Symbicort® в областта на астма и ХОББ.

Нови онкологични продукти, включени в търговете на Министерството на здравеопазването

Договорът за маркетинг с Novartis е потвърден и новите онкологични продукти са включени в търговете на Министерството на здравеопазването.

Дарения за благотворителност в размери на 350 000 евро

През същия период Търговска Лига взима участие в многобройни благотворителни и социални инициативи. Фирмата е активна в кампанията Българската Коледа, организирана от Президента Георги Първанов, като дарява 25 000 лв. на над хиляда човека в нужда, намиращи се в 50 институции, с медийната подкрепа на водещия всекидневник „Труд”. В същия период Търговска Лига прави редица други дарения в размер на 350 000 евро, включващи:

  • Дарение за децата от Беслан, Северна Осетия;
  • Дарение за Българския червен кръст за населението в наводнени райони на България;
  • Дарение за урологичната клиника в Първа градска болница в София;
  • Дарение на Врачанската църква за бедните деца от града.

Признание за развитие

Компанията Търговска Лига – Национален Аптечен Център е наградена с почетен знак за специален принос към развитието на община Варна.