2002 – 2003

В помощ на нуждаещите се

Разработена е нова благотворителна програма. Предоставени са медицински изделия, детски храни, хигиенни продукти и финансова помощ на домове за сираци и за възрастни хора. Редовно се предоставя подкрепа на болници и други институции. Общата финансовата помощ, дарена от Търговска Лига в този период, възлиза на 436 000 лева (220 000 евро).

Ръст на продажбите от 470% в рамките на 3 години с лекарството Rebif®

Благодарение на изключителния договор за маркетинг с Търговска Лига, лекарството за множествена склероза Rebif® на Serono SA (понастоящем Merck Serono SA) израства от 10% пазарен дял през 2002 г. до най-предпочитано средство и пазарен лидер през 2005 г., с ръст на продажбите от 470% за краткия период от 2002 г. до 2005 г.

Първата българска компания със съвременна система за управление на връзките с клиентите

През септември 2002 г. Търговска Лига става първото 100% българско частно дружество, прилагащо най-усъвършенстваната система за управление на връзките с клиенти (customer relationships management, CRM), основана върху индивидуализирана SAP R/3 платформа.

Признанието “Бизнесмен на България”

Основателят и председател на надзорния съвет, Тихомир Д. Каменов, печели наградата “Бизнесмен на България” за 2002 г. на Фондацията „Икономически живот”, представена от председателя на българския парламент професор Огнян Герджиков.

Търговска Лига сключва договор за нови онкологични продукти

През юни 2003 г. Търговска Лига сключва договор с компанията Novartis за дистрибуция и навлизане на пазара, както и дългосрочен договор за маркетинг на новите онкологични продукти Femara®, Glivec®, Zometa®, Sandostatin Lar®.