2000 – 2001

Основана е Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

Успешно постигнатите цели и острата необходимост от достъпни, висококачествени генерични лекарства мотивира акционерите на Търговска Лига да основат и инвестират в производствено дружество. През 2000 година е регистрирана нова българска компания-производител на генерични и лицензирани продукти. През следващата година Чайкафарма Висококачествените Лекарства (www.tchaikapharma.com) започва да произвежда висококачествени и достъпни за всички лекарства.

Постигнат е траен ръст за международните партньори

Партньорството с Eli Lilly е укрепено чрез сключване на договор за митнически консигнационни складове, с който броят на консигнационните складове, управлявани от Национален Аптечен Център, се увеличава до 45.

Вследствие на подписания през 2000 г. договор за маркетинг и дистрибуция Търговска Лига създава и разработва пазара за Abbott Laboratories в България от нула през 1998 година до $3 млн. през 2001 г. и поема маркетинговата и промоционална дейност за Sanofi’s Fraxiparine и Plavix.

Завършена е структурата от складове и клонове

Складовата мрежа на компанията обхваща градовете Кюстендил, Хасково, Перник, Шумен, Търговище, Ловеч, Добрич, Сливен и Видин. Клоновете в Ямбол, Пазарджик, Силистра и Монтана бележат завършването на териториалното покритие на страната и гарантират доставки в рамките на 2 часа до мястото на поръчката.