1998 – 1999

Разширяване на продукцията

Търговска Лига излиза от кризата, разрушила България през 1997 г.,  относително слабо наранена, със запазени капиталови позиции и бързо се установява като признатия най-силен и най-голям дистрибутор на фармацевтични продукти на пазара. Взето е стратегическо решение за разширяване на продукцията. В резултат на това се създават четири основни бизнес раздела:

  • Фармацевтичен – включително лекарства без рецепта, медицински и хирургически консумативи и материали като рентгенови филми и високотехнологично диагностично оборудване;
  • Хранителен – с изключителните права за разпространение на биохраните на Hipp за бебета. С цели десет конкурента на този пазар за няколко месеца Hipp задминава традиционния лидер Nestlé, завладявайки пазарен дял от 26%.
  • Козметични и хигиенни продукти – собствената линия козметични продукти на Търговска Лига, произведени в Швейцария, е въведена на българския пазар със запазената марка Turgor®.
  • Стоматологични материали и оборудване

Откриване на филиал в Македония

Компанията открива филиал в Скопие, Македония.

Ново разширение на дистрибуторската мрежа в България

Националната дистрибуторска мрежа осигурява максимално качество на услугите и покритие на цялата страна. Новите складове в Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Стара Загора и Благоевград изпълняват стандартите за Добра дистрибуторска практика (ДДП) на лекарствени продукти за употреба в хуманната медицина (Док. 94/C 63/03), съгласно Член 10 от първата Директива на Съвета 92/25/EEC от 31 март 1992 г. за дистрибуция на едро на лекарствени продукти за употреба в хуманната медицина. Тази организация на работата гарантира бърз и точен подбор на продуктите, безопасното им транспортиране и навременно доставяне до здравни институции и аптеки. Във връзка с принципите за качество, безопасност и експедитивност при производството и търговското разпространение, разширеният обсег на дейностите през 1999 г. води до промяна в правния статут на компанията от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество, ръководено от Надзорен съвет и Управителен съвет.

Разработена е медицинска програма „Грижа за Вас”

Програмата е първият опит в България за създаване на ефикасен контрол върху здравните разходи. Основава се на уникална информационна връзка, разработена от Търговска Лига сред пациенти, лекари, фармацевти и новосъздадената Национална здравноосигурителна каса.

Тази програма прилага модерни механизми за подобрение на терапевтичните резултати и мениджмънт на програми за лекарства, отпускани с рецепта (pharmacy benefit management) в българските условия. С въвеждането на програмата Търговска Лига дава приноса си на най-големия и най-новаторски дистрибутор на фармацевтични продукти в България, като предлага експертна помощ за здравната реформа.

След специализация в Merck-Medco, Ню Джърси, управленският екип на Търговска Лига формира три посоки за интензифициране на програмата „Грижа за Вас”:

  • Създаване на база данни и администриране на здравните разходи;
  • Контрол и оптимизация на разходите за доставяне на лекарства и изпълнение на рецепти;
  • Подобрение на терапевтичните резултати чрез отстраняване на отрицателните взаимодействия между лекарствата.

Стартира услугата за доставяне на лекарства по домовете “ФармаТел”

С подкрепата на Търговска Лига акционерното дружество „Образцови аптеки” поставя началото на услугата „ФармаТел” – първата по рода си в цяла Европа услуга за доставка на лекарства по домовете.