1996 – 1997

Безпрецедентен ръст

Към този момент компанията внася фармацевтични продукти от над 80 производители от Европа, Азия, Америка и Австралия. Има 30 действащи консигнационни склада, които по-късно нарастват до над 50. Лекарствата са винаги в наличност, а доставките се извършват два пъти дневно: това е ключът към шеметния успех на предприятието. Компанията снабдява над 2 000 аптеки от 2 600-те, регистрирани в България.

Иновативна маркетингова стратегия

Разработена е маркетингова стратегия за продължаващо увеличаване на пазарния дял чрез разширяване на спектъра допълнителни услуги. В сърцевината на тази стратегия са уникалните програми „Лични продажби”,  „Професионални информационни услуги” и „Спешни доставки.” Тези програми са въведени в отговор на растящото потребителско търсене, генерирано най-вече чрез частни аптеки. Търговска Лига напредва в маркетинга на болнични форми и научава много в сътрудничеството си с глобалната фармацевтична група Fresenius Pharma.

Работни места в трудни времена

Въпреки трудната икономическа ситуация и срива на националната валута, компанията Търговска Лига продължава да увеличава броя работни места за млади и квалифицирани кадри. Въведена е модерна складова програма за автоматизирана дейност и отчетност и се поддържа продуктов списък с над 2 500 позиции.

Първа по рода си свръхмодерна автоматизирана система за изпълнение на поръчки

Търговска Лига успешно внедри в София единственото по рода си свръхмодерно съоръжение за автоматизирано изпълнение на поръчки в Централна и Източна Европа, както и първата система за електронен контрол на селектиране на продукти в страната.

Разширяващата се компания става Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД

За да бъде отразен значителният ръст на дейността ѝ, която обхваща територията на цялата страна, в края на 1997 г. името на компанията е сменено на Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД. Това име продължава да говори за репутацията и постиженията на фирмата, заета и днес с ключови национални програми и дейности в областта на здравеопазването.