1994 – 1995

Разработване на система за продажби

Определена е нова стратегическа цел – разширяване на покритието до обхващане на целия фармацевтичен пазар и заемане на лидерска позиция в него. Разработена е активна система за продажби, основана на поддържане на всекидневен контакт с клиентите на фирмата.

Лидерска позиция на пазара за снабдяване на болници

Компанията скоро се утвърждава като лидер на болничния пазар. За тази цел Търговска Лига добавя към продуктовия си списък асортимента фармацевтични продукти, необходими за болнично лечение и специализирани грижи. Търговска Лига въвежда на българския пазар немската фармацевтична компания Fresenius AG, която става пазарен лидер при инфузионната терапия и парентералното хранене.

Успешно участие в търгове, организирани от Министерство на здравеопазването

Търговска Лига активно и успешно участва в търгове на Министерство на здравеопазването за доставяне на животоспасяващи лекарства и внос на нерегистрирани в България фармацевтични продукти.

Договори за внос и разпространение с големи мултинационални компании

Сключени са редица договори за внос и разпространение с големи мултинационални фармацевтични компании. Започва ползотворно и дългосрочно сътрудничество с F. Hoffmann-La Roche, паралелно с продължаващото развитие на националната структура на Търговска Лига.