about

Начало > За нас > Историята на едно израстване

Историята на едно израстване

Тихомир Д. Каменов, български юрист, специализирал международно право в Хага, Холандия, основава Търговска Лига в София през 1991 г. Двадесет и три години по-късно Търговска Лига е проспериращ иновативен доставчик на лекарства, медицински продукти и услуги за хората в България, обществено ангажиран инвеститор в български кардиологични клиники на световно ниво в редица градове в страната – пример за автентичен български успех и рядко новаторска фирма в здравеопазването на Балканите и в Европа.

Търговска Лига е единственият признат участник от България на Световния Икономически Форум в Давос, Швейцария, и е включена като пример за успех от балканския регион в множество международни публикации и бизнес рейтинги. За повече информация, моля вижте тук and тук. А най-важното е, че през всичките тези години на предприемаческа иновативност компанията не спира да предлага качествени здравни услуги и продукти за милиони българи, както и да работи за достъпа им до едно модерно и ефективно здравеопазване.

Търговска Лига е истинска история за предприемаческия успех, базирана върху устрем и усилен труд, започнала от нулата през 1990 г. и израснала до компания с 1 200 служители през 2014 г. Постиженията ни могат да бъдат разбрани най-добре в контекста на времената, в които живеем, и чрез уникалната личност, която стои в основата на ценностите и веруюто на компанията.

В бурните времена на промените след 1989 г., в пост-социалистическа България има три преобладаващи вида хора и институции, които се забелязват – „стари комунистически пари и власт”, често легитимирани чрез корупционни приватизации, „пари и власт от чужбина” – не непременно от Запада, и накрая хора, които започват сами от нулата, като Тихомир Д. Каменов – с европейско образование, постигнали успех благодарение на своята далновидност и умения, за да прозрат и посрещнат новите нужди на променящото се общество и да изградят устойчиви бизнес модели.

В суровите години през 90-те много хора потърсиха по-добър живот в чужбина, други се мъчеха да издържат семействата си и да намерят професионална реализация. Трети, с желанието да поемат живота си и бъдещето на страната в свои ръце, предприеха действия и започнаха собствен бизнес – неуспелите отидоха в политиката и се отдадоха на разграбване на страната, но имаше и немалко интелигентни и честни начинания. Поради различни влияния, много малко от тези компании съществуват до днес, 23 години по-късно, и още по-малко са дружествата с достатъчно голям мащаб или ниво на компетентност, за да могат да се съревновават с концерните от развития свят.

Това е нашата история – историята на създаването на Търговска Лига от визията и труда на един човек и развиването ѝ с помощта на много талантливи и трудолюбиви хора до фирмена група със световна конкурентнoспособност. Днес Търговска Лига е най-влиятелното предприятие в здравеопазването, собственост на българи – тя предоставя качествено здравеопазване на милиони хора, първокласни услуги за партньорите си и предлага възможности за професионално развитие на хиляди талантливи специалисти.

Търговска Лига никога не е приватизирала нито едно държавно аптечно предприятие, нито един фармацевтичен завод и нито една болница. Компанията ни е посветена на здравето и историческата памет на своя народ и общочовешкия стремеж към по-добър живот.