about-us

Начало > За нас > Корпоративно управление

Корпоративно управление

Дружеството има двустепенна система на управление – Надзорен съвет и Борд на директорите.

Надзорен съвет

Tihomir Kamenov Тихомир Д Каменов,

Председател

повече…

Свалете пълното CV в PDF формат.

Валтер-Лоренц ГигерНезависим надзорник, експерт по капиталови пазари
Архитектурно бюро „Хелвеция”

Представлявано от Даниела Георгиева

повече…

Свалете пълното CV в PDF формат.

 

 

 

 

Борд на директорите

Таквор Б Бохосян

Изпълнителен директор

повече…

Свалете пълното CV в PDF формат.

Живко С Колев

повече…

Свалете пълното CV в PDF формат.

 

 

 

 

 

ISO Сертификат
За сектора

Дистрибуторската организация e основна структурна единица в лекарстворазпространението и осъществява жизнено важната връзка между производителя […]

Нашият бизнес модел

Групата на Търговска Лига възниква от развитата фармацевтична дистрибуция на Търговска Лига, започнала през 1991 […]

Корпоративно управление

Дружеството има двустепенна система на управление – Надзорен съвет и Борд на директорите. Надзорен съвет […]

Историята на едно израстване

Тихомир Д. Каменов, български юрист, специализирал международно право в Хага, Холандия, основава Търговска Лига в […]