about-us

Начало > За нас > Корпоративно управление

Корпоративно управление

Дружеството има двустепенна система на управление – Управителен съвет и Надзорен съвет.

Управителен Съвет

Tihomir Kamenov Тихомир Каменов

Председател на УС

повече…

 Toni Vekov проф. Тони Веков

Изпълнителен директор, Член на УС

Таквор Бохосян

Изпълнителен директор, Член на УС

Надзорен съвет

Елена Каменов

Председател на НС

Архитектурно бюро „Хелвеция”

Представлявано от арх. Даниела Георгиева

Живко Колев

Член на НС

ISO Сертификат
За сектора

Дистрибуторската организация e основна структурна единица в лекарстворазпространението и осъществява жизнено важната връзка между производителя […]

Нашият бизнес модел

Групата на Търговска Лига възниква от развитата фармацевтична дистрибуция на Търговска Лига, започнала през 1991 […]

Корпоративно управление

Дружеството има двустепенна система на управление – Управителен съвет и Надзорен съвет. Управителен Съвет Тихомир […]

Историята на едно израстване

Тихомир Д. Каменов, български юрист, специализирал международно право в Хага, Холандия, основава Търговска Лига в […]